Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Łączna

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Suchedniów
1. Miejscowość Łączna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Łącznej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Ogólna powierzchnia mogił wynosi 75 m2. 6 mogił zbiorowych okrawężnikowane i ogrodzone.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ogólna powierzchnia mogił wynosi 75 m2. 6 mogił zbiorowych, okrawężnikowane i ogrodzone. Treść napisu:

CZEŚĆ I CHWAŁA

ŻOŁNIERZOM WP

POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY

NA TERENIE ŁĄCZNEJ

WE WRZEŚNIU 1939 R.

                                   SPOŁECZEŃSTWO KIELECCZYZNY

ŁĄCZNA DN. 31.VIII.1969 R.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1945 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia