Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Skarżysko-Kamienna

 

KARTA EWIDENCYJNA
miejsca pamięci narodowej

nr wew. 11-01-001
1. Miejscowość, położenie obiektu 2. Rodzaj obiektu 3. Data powstania obiektu, autor, fundator

Skarżysko-Kamienna

ul. 1 Maja 63

Gmina: n/d

Powiat: skarżyski

Uwagi:

Tablica pamiątkowa

(brak danych)

4. Treść napisu

18.I.1945 / KU UCZCZENIU PAMIĘCI / BOHATERÓW ARMII RADZIECKIEJ / I WOJSKA POLSKIEGO / KTÓRZY W DNIU 18 STYCZNIA 1945R. / OSWOBODZILI MIASTO SKARŻYSKO-KAM. Z POD / KRWAWEJ OKUPACJI HITLEROWSKIEJ / OBYWATELE MIASTA SKARŻYSKA-KAM.

5. Stan obiektu

Stan obiektu dobry. Przy dolnej prawej śrubie mocującej brak nakrętki (łba śruby). Całość pokryta patyną - tlenkiem metalu w kolorze szarozielonym.

6. Rodzaj materiału, wymiary

Brąz, wymiary tablicy: wys. 82 cm, szer. 63 cm

7. Patronat społeczny

Przychodnia Rejonowa nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

8. Patronat administracyjny

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

9. Literatura

L. Kaczanowski, B. Paprocki, Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim, Kielce, 1989, s.307

10. Zdjęcia

 

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna os. Książęce
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 33; w tym zidentyfikowanych: 29
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz partyzancki Żołnierzy Armii Krajowej
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Skarżysko - Książęce
7. Nr działki 29/300, obręb 14, arkusz 100
8. Opis lokalizacji Cmentarz znajduje się w lesie, dojazd ulicą Turystyczną do lasu. W lesie do cmentarza prowadzi szlak turystyczny /znaki niebieskie/. Przy trasie nr 7 Szydłowiec - Skarżysko- Kamienna po prawej stronie ustawiony jest znak informacyjny o miejscu cmentarza. Odległość od trasy nr 7 wynosi 3 km.
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Teren cmentarza jest wygrodzony i zamknięty bramą wjazdową. Na cmentarzu znajdują się 33 mogiły ziemne okrawężnikowane z betonowymi krzyżami na których umieszczone są tabliczki z nazwiskami, pseudonimami i datami śmierci poległych. W centrum - przy końcu cmentarza ustawione są trzy krzyże, betonowe litery AK na których umieszczona jest tablica pamiątkowa, tablice pamiątkowe po bokach oraz tablica z Orderem VIRTUTI MILITARI. Przez środek cmentarza przebiega chodnik z kostki betonowej z obrzeżami. Obok bramy wejściowej znajduje sią tablica z nazwą cmentarza.
11. Nazwa obiektu Wojenny Cmentarz Partyzancki Żołnierzy Armii Krajowej
12. Lokalizacja Cmentarz zlokalizowany jest w lesie, dojazd ulicą Turystyczną do lasu. Do cmentarza prowadzi szlak turystyczny /znaki niebieskie/. Przy trasie nr 7 Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna po prawej stronie ustawiony jest znak informacyjny o miejscu położenia cmentarza. Odległość od trasy nr 7 wynosi 3 km.
13. Ochrona konserwatorska Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nadleśnictwo w Skarżysku - Kamiennej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Powierzchnia cmentarza - 353,5 m2. Wokół cmentarza ogrodzenie składające się ze słupków murowanych z kamienia piaskowca w kolorze ceglastym, przęsła i brama wjazdowa wykonane z metalu. Na bramie znak Polski Walczącej. Mogiły obłożone krawężnikami betonowymi, na grobach rosną kwiaty nasadzane 2 razy w roku i pielegnowane przez cały rok. Krzyże betonowe, na nich tabliczki emaliowane, czarne napisy na białym tle. W części przedniej cmentarza, po lewej stronie chodnika znajduje się kopczyk z kamieni leśnych z żeliwnym krucyfiksem. Z przodu kopczyka umieszczona żeliwna tablica pamiątkowa (litery wypukłe, srebrne na szarym tle) z napisem: "ROZUMNI SZAŁEM - SILNI JEDNOŚCIĄ./ ODDAJĄC W OFIERZE ŻYCIE I SŁAWĘ/ PADLIŚCIE WALCZĄĆ Z WROGA PODŁOŚCIĄ/ O WOLNOŚĆ POLSKI, ZA ŚWIĘTĄ SPRAWĘ."

Na postumencie - murku umieszczona tabliczka z Orderem VIRTUTI MILITARI. Na dwóch betonowych literach AK pomalowanych na kolor biało-czerwony, umieszczona jest tabliczka z napisem: - u góry BÓG, poniżej - krzyż ze znakiem POLSKI WALCZĄCEJ, z boku lewej strony - HONOR, z prawej strony - OJCZYZNA. Treść napisu: "NIECH NAS TE KRZYŻE - POMNIKI/ ŻOŁNIERZY CMENTARZE/ -NASZEJ ZIEMI BLIZNY/ TAK JAK Z KARTEK KSIĄŻEK/ UCZĄ HISTORII OJCZYZNY./ A.K."

Na następnej metalowej tablicy na postumencie widniej: - u góry znak AK, poniżej treść: "NAS NIE STANIE/ LECZ TY NIE ZAGINIESZ/ PIEŚŃ CIĘ WEŹMIE/ LEGENDA PRZECHOWA/ WICHREM CHWAŁY/ W HISTORIĘ POPŁYNIESZ/ ARMIO KRAJOWA"

Pośrodku wysoki drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa, poniżej rzeźba Orła z rozpostartymi skrzydłami.

18. Bibliografia Wojenny Cmentarz Partyzancki Żołnierzy Armii Krajowej. Podobwód "MORWA" Skarżysko - Kamienna, opracował: Edward Paszkiel, Skarżysko - Kamienna
19. Rok powstania obiektu sierpień 1943 rok
20. Opis powstania obiektu Obiekt powstał z inicjatywy Żołnierzy Armii Krajowej  zgrupowania "PONUREGO". W roku 1947 cmentarz został uhonorowany przez Stefana Bilskiego wiceprzewodniczącego Związku Uczestników Walki Zbrojnej pomniczkiem, z krzyżem metalowym. W listopadzie 1989 roku cmentarz został ogrodzony. W roku 1994 i 1995 Urząd Miasta w Skarżysku - Kamienna dokonał kapitalnego remontu.
21. Autor projektu inż. Arch. Stefan Łyżwa oraz Stanisław Stępień
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze AK polegli w czasie działań wojennych II wojna światowa
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Cmentarna
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 60; w tym zidentyfikowanych: 40
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Skarżysko - Kamienna
7. Nr działki nr 22, obręb 9, arkusz 51
8. Opis lokalizacji

Kwatera umiejscowiona na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Skarżysku - Kamiennej. Kwatera znajduje się przy murze, drugiej części cmentarza, w pobliżu drugiej bramy, odległość od ulicy Cmentarnej około 25 m w linii prostej. Miejsce wygrodzone stalowa siatką wraz z bramką wejściową.  

9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Przy murze dzielącym drugą część cmentarza, na wprost drugiej bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, znajduje się w trzech rzędach 60 mogił ziemnych. Na każdym grobie znajduje się żeliwny krzyż z blaszaną tabliczką z nazwiskiem. Mogiły okrawężnikowane, towarzyszy im wysoki, drewniany krzyż z blaszaną tablicą, na której widnieje napis: "TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ KTÓRZY PADLI OFIARĄ HITLEROWSKIEGO NAJEŹDŹCY W LUTYM I LIPCU 1944 R. A jeśli komu droga otwarta do nieba, to tym co zginęli za Ojczyznę. Żywi - poległym za Świętą Sprawę". Groby są wysadzane kwiatami, pielęgnowane przez cały rok. Na mogile Z. Szafrańskiego - kamienna płyta. W kwaterze tej oprócz mogił żołnierzy Armii Krajowej, znajdują się 24 mogiły i nagrobki osób związanych z ruchem oporu i walkami klasowymi.
11. Nazwa obiektu Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej rozstrzelanych w dniach 29.II. i 6.VII.1944 r.
12. Lokalizacja Kwatera znajduje się przy murze drugiej części cmentarza, w pobliżu drugiej bramy, odległość od ulicy Cmentarnej około 25 m w linii prostej. Miejsce wygrodzone stalową siatką wraz z bramą wejściową.
13. Ochrona konserwatorska we własnym zakresie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
14. Właściciel działki Kościół Katolicki - Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Świętego józefa w Skarżysku - Kamiennej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Przy murze dzielącym drugą część cmentarza, na wprost drugiej bramy wejściowej od ulicy Cmentarnej, znajdują się w trzech rzędach 60 mogił ziemnych. Na każdym grobie znajduje się żeliwny krzyż z blaszanymi tabliczkami z nazwiskami. Mogiły okrężnikowane, towarzyszy im wysoki, drewniany krzyż z blaszaną tablicą, na której widnieje napis. Groby są wysadzane kwiatami, które są pielęgnowane przez cały rok. Na mogile Z. Szafrańskiego - kamienna płyta. W kwaterze tej oprócz mogił żołnierzy Armii Krajowej, znajdują się 24 mogiły i nagrobki osób związanych z ruchem oporu i walkami klasowymi.

18. Bibliografia Przewodnik - Informator po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwach w woj. kieleckim 1939-1945, Kielce 1965 r. s. 78 
19. Rok powstania obiektu 1942 r., data osatecznego urządzenia 1946 r. i lata następne
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego, II wojna światowa
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Cmentarna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 14; w tym zidentyfikowanych: 14
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii p.w. Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Skarżysko - Kamienna
7. Nr działki nr 22, obręb - 9, arkusz - 51
8. Opis lokalizacji Zbiorowa mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Skarżysku - Kamiennej. Druga brama cmentarna, lewa strona od głównej alei w głębi cmentarza
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu

Zbiorowa mogiła ziemna, okrawężnikowana, ogrodzenie z rurek stalowych w kolorze czarnym, 2 krzyże z metalowych rurek, pomalowanych na kolor czarny. Postument z jasnego granitu, tablica - czarny granit, grawerowane nazwiska w kolorze białym. U góry po środku tablicy Orzeł Polski. Treść napisu:

"POLEGŁYM W  CZASIE BOMBARDOWANIA

MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ

PRZEZ LOTNICTWO HITLEROWSKIE

W DNIU 4 WRZEŚNIA 1939 R.

1. GRABOWSKI JÓZEF - PLUT. PODCH. REZERWY

2. WOJCIECHOWSKI STEFAN - EMERYT ŁOMŻA

3. SĘDZIELOSZ KAROL - KOLEJARZ

4. DŁUGOSZ WŁADYSŁAW - KOLEJARZ

5. ROGALA ANTONI - ŻOŁNIERZ POLSKI

6. TOMCZYK ANDRZEJ - ŻOŁNIERZ POLSKI

7. MAŁOSIEWICZ ANNA - LAT 69 CZĘSTOCHOWA

8. KANIK JAN - ŻOŁNIERZ POLSKI

9. KACZMAREK WŁADYSŁAW - INWALIDA

10. JANKOWSKI JAN - ŻOŁNIERZ POLSKI

11. WIŚNIEWSKI BOLESŁAW - WIEŚ BORY

12. NOGEC STEFAN - LAT 27 LIPSKO

13. KULIG HUGO - ŻOŁNIERZ POLSKI

14. KACZULEM PIOTR - ŻOŁNIERZ POLSKI

SPOŁECZĘŃSTWO MIASTA

11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Wojska Polskiego poległych 4 września 1939 r.
12. Lokalizacja druga brama cmentarna, lewa strona od głównej alei w głębi cmentarza
13. Ochrona konserwatorska Ewidencja prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
14. Właściciel działki Kosciół Katolicki Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
15. Zarządca działki Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Zbiorowa mogiła ziemna, okrawężnikowana, ogrodzenie z rurek stalowych w kolorze czarnym, 2 krzyże z metalowych rurek, pomalowane na kolor czarny. Postument z jasnego granitu, tablica czarny granit, grawerowane nazwiska w kolorze białym. Na tablicy znajduje się Orzeł Polski oraz nazwiska osób poległych.

18. Bibliografia brak
19. Rok powstania obiektu 1939 r., kapitalny remont 2006 r.
20. Opis powstania obiektu obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców miasta Skarżyska- Kamiennej
21. Autor projektu nie znany
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania polegli w czasie działań wojennych - II wojna światowa
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

14 osób:

1. Grabowski Józef

2. Wojciechowski Stefan

3. Sędzielosz Karol

4. Długosz Władysław

5. Rogala Antoni

6. Tomczyk Andrzej

7. Małosiewicz Anna

8. Kanik Jan

9. Kaczmarek Władysław

10. Jankowski Jan

11. Wiśniewski Bolesław

12. Nogec Stefan

13. Kulig Hugo

14. Kaczulem Piotr

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna osiedle Bór
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 360; w tym zidentyfikowanych: 360
4. Nazwa lokalizacji ---
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Bzin
7. Nr działki nr 11, obręb 7, arkusz 58
8. Opis lokalizacji Przy drodze Skarżysko - Kamienna - Końskie, w odległości 200 m w lesie. Do mogiły - pomnika prowadzi leśna droga oznakowana żółtym szlakiem turystycznym. Na parkingu przy trasie Skarżysko -Kamienna - Końskie, na wprost drogi leśnej prowadzącej do mogiły, stoi żelazny krzyż z blaszaną tablicą, na której widnieje napis: " W ODLEGŁOŚCI 200 METRÓW SPOCZYWA 360 CZŁONKÓW PIERWSZEJ POLSKIEJ ORGANIZACJI OPORU, ROZSTRZELANYCH PRZEZ FASZYSTOWSKO - HITLEROWSKIEGO OKUPANTA W DNIACH 15 i 16.II.1940 r. MĘŻU, SIOSTRO, BRACIA UKOCHANI! BÓG WAS ZBAWI ZA WASZE RANY, OPUŚCILIŚCIE KREWNYCH, DZIATKI, POSZLIŚCIE BRONIĆ WSPÓLNEJ MATKI. POZOSTALI - NIEŚMIERTELNYM."
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Pomnik kamienny na wielkim, odarniowanym nasypie ziemnym, wygrodzonym betonowymi słupkami połączonymi rurkami. Pomnik w formie postumentu na trzy stopniowej podstawie, z brązową rzeźbą Chrystusa pod krzyżem. Rzeźba i krzyż pomalowane na kolor srebrny. Na postumencie tablica żeliwna z napisem: "12-16.2.1940 PRZECHODNIU! POWIEDZ POLSCE, TU LEŻYM JEJ SYNY: POSŁUSZNI I WIERNI DO OSTATNIEJ GODZINY". Nad napisem ryngraf z Matką Boską Częstochowską i pęki róż z kielichami. Pod napisem liście dębowe z żołędziami. Litery i płaskorzeźby srebrne. Z tyłu tabliczka metalowa z napisem: "MIEJSCE STRACEŃ Z OKRESU OKUPACJI POWSTAŁO Z INICJATYWY OB. WŁ. TUSIEWICZA. Po bokach pomnika 2 żelazne znicze na kamiennych podstawach. Chodnik wejściowy wewnątrz ogrodzenia wykonany z kostki brukowej wraz z obrzeżami, 6 stopni z kostki brukowej oraz dojście wraz z opaską wokół pomnika wykonane z kostki brukowej wraz z obrzeżami. Przy schodach po ich obu stronach umieszczone są dwie metalowe barierki.
11. Nazwa obiektu zbiorowa mogiła ludności cywilnej
12. Lokalizacja Mogiła zbiorowa umiejscowiona w lesie ok. 200 m od drogi Skarżysko - Kamienna - Końskie. Do mogiły - pomnika prowadzi leśna droga oznaczona żółtym szlakiem turystycznym.
13. Ochrona konserwatorska Rejestr i opieka - Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Suchedniów
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Pomnik kamienny na wielkim, odarniowanym nasypie ziemnym, wygrodzonym betonowymi słupkami połączonymi rurkami. Pomnik w formie postumentu na trzy stopniowej podstawie, z brązową rzeźbą Chrystusa pod krzyżem. Rzeźba i krzyż pomalowane na kolor srebrny. Na postumencie tablica żeliwna z napisem. Nad napisem ryngraf z Matką Boską Częstochowską i pęki róż z kielichami. Pod napisem liście dębowe z żołędziami. Litery i płaskorzeźby srebrne. Z tyłu tabliczka metalowa z napisem. Po bokach pomnika 2 żelazne znicze na kamiennych podstawach. Chodnik wejściowy wewnątrz ogrodzenia wykonany z kostki brukowej wraz z obrzeżami, 6 stopni z kostki brukowej oraz dojście wraz z opaska wokół pomnika wykonane z kostki brukowej wraz z obrzeżami. Przy schodach po ich obu stronach umieszczone są dwie metalowe barierki.

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Z. Nosal, Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939 - 1945, mps 1974
19. Rok powstania obiektu 1942 r., porządkowanie wraz ze wzniesieniem pomnika w latach 1945 -1949 przez Członków Stowarzyszenia Kupców Polskich w Skarżysku - Kamiennej przy współudziale społeczeństwa miasta.
20. Opis powstania obiektu Obiekt powstał z inicjatywy pana Władysława Tusiewicza
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Cmentarna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 3; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Skarżysko - Kamienna
7. Nr działki nr 22, obręb 9, arkusz 51
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w rogu cmentarza w odległości około 15 m. od muru przy ulicy Spokojnej i ulicy Cmentarnej. Wejście na cmentarz pierwszą główna bramą z ulicy Cmentarnej. Z bramy - od alei głównej, w lewo przy murze około 40 metrów na wprost, po prawej stronie znajduje się mogiła o wymiarach 190 x 115 cm z granitowym nagrobkiem.
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Na fundamencie betonowym umieszczona jest płyta granitu hiszpańskiego w kolorze szarym. Po środku mogiły na płycie w pozycji pionowej ustawiony jest nagrobek z płyty granitu hiszpańskiego w kolorze szarym. Wygrawerowane litery w kolorze złotym.
11. Nazwa obiektu Zbiorowa mogiła ziemna Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja Mogiła umiejscowiona jest w rogu cmentarza parafialnego w odległości około 15 metrów od muru przy ulicy Spokojnej i ulicy Cmentarnej. Wejście na cmentarz pierwszą bramą główną z ulicy Cmentarnej, od strony ulicy Sokojnej. Z bramy - od głównej alei w lewo przy murze, około 40 metrów na wprost po prawej stronie znajduje sie mogiła o wymiarach 190 x 115 cm z granitowym nagrobkiem
13. Ochrona konserwatorska Ewidencja prowadzona w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta
14. Właściciel działki Kościół Katolicki - Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
15. Zarządca działki Parafia Świętego Józefa w Sakrżysku - Kamiennej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Na fundamencie betonowym  o wymiarach 190 x 115 cm - płyta z granitu hiszpańskiego w kolorze szarym. Na płycie nagrobek pionowy z granitu w kolorze ciemnym, grawerowane litery w kolorze złotym. Na nagrobku widnieje napis:

 Ś+P TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO POLEGLI W 1939 R.:

Cendrowski Stanisław    15 p.p.

Janiszewski Karol            15 p.p.

Czerwiński Czesław

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 rok, urządzenie obiektu - 1995 r., budowa nagrobka - pażdziernik 2009
20. Opis powstania obiektu Obiekt powstał z inicjatywy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta
21. Autor projektu wykonawca nagrobka - Ryszard Bąk
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania polegli w czasie działań wojennych II wojny światowej
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

3 osoby - Żołnierze Wojska Polskiego:

Cendrowski Stanisław  15 p.p.

Janiszewski Karol  15 p.p.

Czerwiński Czesław

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Cmentarna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 13; w tym zidentyfikowanych: 13
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Kościoła Katolickiego Parafii Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Skarżysko - Kamienna
7. Nr działki nr 22, obręb 9, arkusz 51
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym kościoła rzymsko - katolickiego Świętego Józefa. Wejście drugą bramą od ulicy Cmentarnej w linii prostej około 50 m. od alei głównej, pierwsza alejka w lewo w odległości około 15 m. trzeci rząd po prawej stronie od alejki.
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Na mogile postawiony jest pomnik składający się z sześciu płyt z kamienia piaskowca na których wykute są nazwiska poległych żołnierzy oraz data ich śmierci.
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa Żołnierzy Wojska Polskeigo poległych 07 września 1939 r. 
12. Lokalizacja Wejście drugą bramą od ulicy Cmentarnej w linii prostej około 50 m od alei głównej, pierwsza alejka w lewo, w odległości około 15 m trzeci rząd po prawej stronie
13. Ochrona konserwatorska Ewidencja prowadzona w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta
14. Właściciel działki Kościół Katolicki - Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
15. Zarządca działki Kościół Katolicki - Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Centralnym elementem obiektu jest pomnik poziomy składający się z sześciu płyt kamienia piaskowca o wielkości 8,40 m2, na których wyryta jest następująca treść: Ś+P "TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO ODDAJĄC ŻYCIE W OBRONIE OJCZYZNY WE WRZEŚNIU 7.09.1939 R." oraz nazwiska pomordowanych. Wokół mogiły ułożona jest kostka brukowa.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1992 r., kapitalny remont - 2009 r.
20. Opis powstania obiektu Obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców Skarżyska - Kamiennej
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania polegli w czasie działań wojennych II wojny światowej
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

13 osób - Żołnierze Wojska Polskiego:

1. Por. Adamczyk

2. St. Sier. Białowąs Piotr

3. Kpr. Janiszewski Kazimierz

4. Plut. Kubacki

5. Szer. Lewandowski

6. Szer. Milata Jan

7. Kpr. Niemczycki Stanisław

8. Ppor. Radecki Zbigniew

9. Kpt Sobdem Antoni

10. Szer. Wieczorek Jan

11. Szer. Wojciechowski Stefan

12. Strz. Żółkiewski Kazimierz

13. Szer. Ciesielski Lucjan

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Ponurega os. Brzask
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 760; w tym zidentyfikowanych: 300
4. Nazwa lokalizacji ---
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Brzask
7. Nr działki nr 553, obręb Zgórze, jednostka ewidencyjna Bliżyn
8. Opis lokalizacji Skarżysko - Kamienna ul. Ponurego - koniec ulicy w lesie. Dojazd - od trasy S7 Radom - Kielce, prostopadła ulica w prawo przez wiadukt
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Pomnik z czerwonego piaskowca na wielkim, odarniowanym nasypie ziemnym, wygrodzonym kamiennymi słupkami połączonymi rurkami.
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa ludności cywilnej wymorodawnej przez hitlerowców
12. Lokalizacja Mogiła zbiorowa umiejscowiona na końcu ulicy Ponurego, w lesie. Dojazd od trasy S7 Radom - Kielce, prostopadła ulica w prawo przez wiadukt
13. Ochrona konserwatorska Miejska ewidencja Urzędu Miasta
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Suchedniów
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Pomnik z czerwonego piaskowca na wielkim, odarniowanym nasypie ziemnym, wygrodzonym kamiennymi słupkami połączonymi rurkami. Na osi pomnika schody z kostki brukowej, wokół pomnika kostka brukowa oraz płyty ażurowe betonowe przy murkach oporowych schodów. Żelazna brama ze stylizowanymi orłami i krzyżem. Na ścianie frontowej obelisku płaskorzeźbiony krzyż, skrzyżowane palmy oraz głowa Chrystusa wtondzie /malowane na srebrno/, niżej żeliwna tablica z napisem: "29 / 6 - 1940/ PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE, TU LEŻYM/ JEJ SYNY: POSŁUSZNI/ I WIERNI DO OSTATNIEJ GODZINY" /litery i płaskorzeźby srebrne, tło czarne/.

Pomnik w kształcie obelisku, rozszerzającego się uskokowo ku dołowi, na kamiennej podstawie. Przed obeliskiem brązowa rzeźba orła z rozpostartymi skrzydłami, na piramidalnej podstawie, łapy i dziób orła spięte łańcuchem /orzeł malowany na srebrno, łapy i  łańcuch - czarne.

Na podstawie pomnika pod Orłem - metalowa tablica z orłem w koronie o wymiarach 800 mm x 1200 mm i rytym napisem: "ZBIOROWY GRÓB UCZESTNIKÓW OGÓLNONARODOWEJ WALKI PRZECIWKO FASZYSTOM NIEMIECKIM KOBIET I MĘŻCZYZN ROBOTNIKÓW I URZĘDNIKÓW PRACOWNIKÓW WOLNYCH ZAWODÓW I HARCERZY MIESZKAŃCÓW MIASTA SKARŻYSKA, KOŃSKICH, IŁŻY, STARACHOWIC, OSTROWCA ŚW., ĆMIELOWA, OPATOWA, SANDOMIERZA, BUSKA, RADOMIA I KIELC. SPOCZYWA TU 760 OSÓB ZAMORDOWANYCH W DNIACH 25 - 29.6.1940 R. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI, OPIEKĘ NAD TYM MIEJSCEM SRAWUJE KOŁO ZBOWiD nr 3 PRZY ZAKŁADACH METALOWYCH PREDOM MESKO W SKARŻYSKU".

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Z. Nosal, Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939 - 1945, mps 1874
19. Rok powstania obiektu 1942 r., urządzenie - 1960 r. i następne lata. Kapitalny remont 08.09.2008 r.
20. Opis powstania obiektu Obiekt powstał z inicjatywy Ob. Władysława Zusiewicza, uporządkowanie wraz ze wzniesieniem pomnika w latach 1945 - 1949 przez członków Stowarzyszenia Kupców Polskich w Skarżysku - Kamiennej przy współudziale społeczeństwa Skarżyska
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Cmentarna
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych 39; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Kościoła Katolickiego Parafii Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Skarżysko - Kamienna
7. Nr działki nr 22, obręb 9, arkusz 51
8. Opis lokalizacji przy drugiej bramie cmentarnej pod murem dzielącym 2-gą część cmentarza
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Dwie zbiorowe i sześć indywidualnych mogił ziemnych w betonowych krawężnikach. W centralnej części mur kurtynowy z tablicą żeliwną
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy Armii Sowieckiej poległych 17-18 stycznia 1945 r.
12. Lokalizacja Umiejscowiona na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej, przy drugiej bramie cmentarnej pod murem dzielącym 2-gą część cmentarza
13. Ochrona konserwatorska Ewidencja prowadzona w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miasta
14. Właściciel działki Kościół Katolicki - Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
15. Zarządca działki Kościół Katolicki - Parafia Świętego Józefa w Skarżysku - Kamiennej
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Mur kurtynowy z tablicą żeliwną 100 x 150 cm, na której widnieją napisy w języku rosyjskim i polskim, srebrne litery na srebrnym tle z odznaką gwardyjską i gałązkami dębowymi. Napis: WIECZNA SŁAWA BOHATEROM ARMII CZERWONEJ POLEGŁYM W BOJACH ZA OSWOBODZENIE MIASTA SKARŻYSKA W WALCE Z FASZYZMEM, ZA POKÓJ, ZA BOHATERSTWO NARODU POLSKIEGO Z NARODAMI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO. Po bokach niskie murki parawanowe z wbudowanymi zniczami. Ściany i krawężniki betonowe. W otoczenie trawnik i tuje oraz świerki i drzewa liściaste. Na grobach posadzone kwiaty.
18. Bibliografia Przewodnik - informator po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w woj. kieleckim1939 - 1945, Kielce 1965 r.
19. Rok powstania obiektu 1945 r., ostateczne urządzenie kwatery - 1956 r.
20. Opis powstania obiektu Obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców Skarżyska - Kamiennej
21. Autor projektu ---
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: rosyjska_
25. Osoby

ogółem - 39 osób, identyfikowanych - 2

Żołnierze Armii Sowieckiej 309 Dywizji, 74 Korpusu Piechoty gen. ma. Aleksandra Worożyszczewa

1. mł. lejt. Aleksander Markowicz - ur. 1912 r., zginął - 18.01.1945 .

2. sierżant Jurii Owczyniukow - 3-ci Batalion 336-go Pułku Strzelców 58 dywizji 6 Armii I-go Frontu Ukraińskiego, ur. - brak danych, zginął - 17 lub 18 stycznia 1945 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 11-01-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Skarżyski
Gmina Skarżysko - Kamienna
1. Miejscowość Skarżysko - Kamienna ul. Cmentarna
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Kościoła Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii zdjęcie w załączeniu
10. Opis obiektu Mogiła zbiorowa otoczona cementowym cokołem wys. 25 cm. W lewej części pomnik w formie dwóch łukowo wygiętych ścian z lanego betonu malowanego na biało. Napis z liter z blachy stalowej w kolorze czarnym, litery przytwierdzone do pasów z blachy stalowej w kolorze białym. Pomiędzy ścianami krzyż żeliwny, umieszczony na stelażu z rur metalowych. Wymiary krzyża: 71 cm x 108 cm. Na krzyżu postać Chrystusa - odlew żeliwny w kolorze srebrnym. Strona tylna i prawa mogiły otoczone łańcuchem stalowym na metalowych rurach. Na leżącej płycie lastrikowej płyta z czarnego szkła. Wymiary mogiły: 600 cm x 240 cm.
11. Nazwa obiektu Pomnik i mogiły poległych w 1905 r.
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Mogiła zbiorowa otoczona cementowym cokołem wys. 25 cm. W lewej części pomnika w formie dwóch łukowo wygiętych ścian z lanego betonu malowanego na biało. Napis z liter z blachy stalowej w kolorze czarnym, litery przytwierdzone do pasów z blachy stalowej w kolorze białym. Na ścianie lewej napis:

PAMIĘCI 26-CIU ZABITYCH

W DNIU 4 LUTEGO

POZOSTAŁE RODZINY

I TOWARZYSZE PRACY

Na ścianie prawej napis:

1905

Pomiędzy ścianami żeliwny krzyż umieszczony na stelażu z rur metalowych. Wymiary krzyża: 71 cm x 108 cm. Na krzyżu postać Chrystusa - odlew żeliwny w kolorze srebrnym. Strona tylna i prawa mogiły otoczona łańcuchem stalowym na metalowych rurach. Na leżącej płycie lastrikowej płyta z czarnego szkła z napisem:

ŚP

KAZIMIERZ

WOJCIECHOWSKI

ŻYŁ LAT 78

ZM. 8.II.1943 R.

POWSTANIEC Z 1905 r.

POKÓJ JEGO DUSZY

Obok leżąca płyta z piaskowca z rytym napisem:

ŚP

KAZIMIERZ WIŚNIEWSKI

ŻYŁ LAT 22

ZAB. D. 4

LUT. 1905 r.

PROSI O ZDROWAŚ

MARJA

STROSKANA

MATKA TĘ

PAMIĘĆ POŚWIĘCA

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

Okres_ przed_ 1914_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

Kazimierz Wojciechowski, lat 78, zm. 8.II.1943, powstaniec z 1905 r.

Kazimierz Wiśniewski, lat 22, zabity dnia 4 lutego 1905 r.

Zdjęcia
 

Flaga