Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Mirzec

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Mirzec
1. Miejscowość Mirzec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Mircu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Grób zlokalizowany na starym cmentarzu parafialnym w Mircu 
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób wykonany z lastryko o wymiarach 2,10 x 1,50 i wysokości 2 m. Na płycie pionowej znajdują się dwie tablice z napisami oraz orzeł.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Grób zlokalizowany na starym cmentarzu parafialnym w Mircu.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grób wykonany z lastryko o wymiarach 2,10 x 1,50 i wysokości 2 m. Na płycie pionowej znajdują się dwie tablice z napisami oraz orzeł. Treść napisu na pierwszej tablicy:

TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE

51 p.p. WP. POLEGLI W MIRCU

dn. 7.IX.1939 r.

SZER. JANKOWSKI MIKOŁAJ

Ur. w 1909 r.

SZER. WIKTOR ANDRZEJ

Ur. w 1910 r.

SZER. ZAJĄC BRONISŁAW

Ur. w 1916 r.

ŻOŁNIERZE O N.N.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Napis na drugiej tablicy:

ŻOŁNIERZE

WOJSKA POLSKIEGO

POLEGLI NA POLU CHWAŁY

W 1939 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. szer. Jankowski Mikołaj, żołnierz 51 p.p. WP., data urodzenia - 1909 r., data śmierci - 7.IX.1939 r., miejsce śmierci - Mirzec

2. szer. Wiktor Andrzej, żołnierz 51 p.p. WP., data urodzenia - 1910 r., data śmierci - 7.IX.1939 r., miejsce śmierci - Mirzec

3. szer. Zając Bronisław, żołnierz 51 p.p. WP., data urodzenia - 1916 r., data śmierci - 7.IX.1939 r., miejsce śmierci - Mirzec

Żołnierze o N.N

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-04-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Mirzec
1. Miejscowość Mirzec
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Mircu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Grób zlokalizowany na starym cmentarzu parafialnym w Mircu 
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób wykonany z lastryko o wymiarach 2,10 x 1,50 i wysokości 2 m. Na płycie pionowej znajduje się tablica pamiątkowa.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Grób zlokalizowany na starym cmentarzu parafialnym w Mircu.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grób wykonany z lastryko o wymiarach 2,10 x 1,50 i wysokości 2 m. Na płycie pionowej tablica z napisem:

PARTYZANTOM I BOJOWNIKOM

RUCHU OPORU PARAFII MIRZEC

KTÓRZY POLEGLI W WALCE Z

NAJEŹDŹCĄ HITLEROWSKIM

W LATACH 1939 - 1945

MIESZKAŃCY PARAFII

                                          MIRZEC

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-04-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Mirzec
1. Miejscowość Mirzec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 8
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Mircu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Grób rodziny Wiatrów zlokalizowany jest na starym cmentarzu parafialnym w Mircu 
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób wykonany jest z betonu o wymiarach 3,5 x 2,5 m i wysokości 0,80 m. Na grobie znajduje się osiem tablic z nazwiskami zmarych oraz Krzyż Armii Krajowej.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Grób rodzinny zlokalizowany jest na starym cmentarzu parafialnym w Mircu.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grób wykonany jest z betonu o wymiarach 3,5 x 2,5 m i wysokości 0,8 m. Na grobie znajduje się osiem tablic z nazwiskami zmarłych oraz Krzyż Armii Krajowej.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. Władysław Wiatr s. Stanisława i Julianny z d. Błach ps. "SZTORM", Żołnierz Batalionów Chłopskich, odznaczony pośmiertnie Krzyżem BCh, ciężko ranny zmarł dn. 25.II.1945 r.

2. Anna Sobok-Wiatr ps. "ROLA" Żołnierz Armii Krajowej, nauczycielka tajnego nauczania na terenie gm. Mirzec, odznaczona pośmiertnie Krzyżem Armii Krajowej, zm. 6.VI.1951 r.

3. Jan Wiatr s. Andrzeja i Małgorzaty ze Strzelców, Żołnierz Marsz. J. Piłsudskiego, obrońca Warszawy 1920 r., zm. 1.VII.1959 r.

4. Stanisław Sobok ps. SOKÓŁ", Żołnierz Armii Krajowej, nauczyciel tajnego nauczania na terenie gm. Mirzec, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska Polskiego, zm. 26.VII.1989 r.

5. Józef Wiatr s. Szczepana ps. N.N., Żołnierz Armii Krajowej, odznaczony pośmiertnie Krzyżem AK i Medalem Wojska Polskiego, poległ w powstaniu w Warszawie dn. 7.VIII.1944 r.

6. Franciszka Wiatr z d. Stachowicz, zm. 10.V.1955 r.

7. Józef Wiatr ps. "STARY", Żołnierz Armii Krajowej, gospodarz skrzynki kontaktowo-noclegowej Armii Krajowej w Osinach, zm. 20.IX.1975 r.

8. Mieczysław Wiatr ps. "KRZAK", Żołnierz Armii Krajowej, Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska, zm. 4.I.1991 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-04-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Mirzec
1. Miejscowość Mirzec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowa_
3. Liczba pochowanych 15; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana w lesie mirzeckim w nadleśnictwie Starachowice
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik - kamień, lastriko, na nim płyta z lastriko i białego marmuru, dookoła betonowy murek. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana w lesie mirzeckim, nadleśnictwo Starachowice
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z kamienia, lastriko, na nim płyta z lastriko i białego marmuru, dookoła betonowy murek. Na pomniku napis:

"Tu spoczywają prochy ofiar terroru faszystowskiego rozstrzelanych przez hitlerowskich zbirów w roku 1943"

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-04-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Mirzec
1. Miejscowość Mirzec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana w lesie mirzeckim, nadleśnictwo Starachowice
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek z obeliskiem, cokół z szarego granitu, obelisk z napisem z czerwonego granitu, ogrodzenie metalowe, krzyż metalowy. Powierzchnia mogiły wynosi 0,0002 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w lesie mirzeckim, nadleśnictwo Starachowice
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z obeliskiem, cokół z szarego granitu, obelisk z napisem z czerwonego granitu, ogrodzenie i krzyż metalowe. Treść napisu:

"P.P. "Brzezany" na tym terenie toczył walki z Wehrmachtem we wrześniu 1939 roku. Polegli żołnierze zostali pochowani w miejscu śmierci"

Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1939 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga