Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Pawłów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Rzepin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona w lesie, przy drodze Rzepin - Starachowice w odległości ok. 200 m od drogi, za rzeczką o nazwie miejscowej Scebrza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna w obmurowaniu z cegły, z nagrobkiem w formie słupka. Nagrobek z kamienia leśnego i cegły.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja w lesie, przy drodze Rzepin - Starachowice w odległości ok. 200 m od drogi, za rzeczką o nazwie miejscowej Scebrza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła ziemna w obmurowaniu z cegły, z nagrobkiem w formie słupka. Nagrobek z kamienia leśnego i cegły.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak daych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Świętomarz
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Świętomarzu
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana jest na cmentarzu parafialnym
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu  
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Treść napisu:

DLA KOLEGÓW POLEGŁYCH W WALCE

Z FASZYZMEM HITLEROWSKIM W ROKU

1944 W DOWÓD PAMIĘCI UFUNDOWALI

KOLEDZY W ROKU 2000

GMINNY ZWIĄZEK RP I BWP

W PAWŁOWIE

 

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Tarczek
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Tarczku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek z różowego piaskowca, ogrodzenie z rurki stalowej. Na płycie pionowej napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym, po lewej stronie głównej alejki od bramy wejściowej.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek z różowego piaskowca, ogrodzenie z rurki stalowej. Na płycie pionowej napis:

GUSTAW POSTUŁA

UR. 7-I-1924 R

JAKO ŻOŁNIERZ KONSPIRACYJNY

WALCZYŁ PRZECIW OKUPANTOM

W SZEREGACH A.K.

POD DOW. NURTA

POLEGŁ NA POLU CHWAŁY

DNIA 2-XII-1944 R

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

DLA OJCZYZNY POLSKI ŻYŁEM

NIŻ ŻYCIE DROŻSZA MI BYŁA

A CZY ZA NIĄ GO ZŁOŻYŁEM

NIECH CI POWIE TA MIGIŁA

DROGIEMU SYNOWI KŁADĄ

TĄ PAMIĄTKĘ RODZICE

 

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu Rodzice Gustawa Postuły
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Gustaw Postuła, żołnierz A.K. pod dow. Nurta, ur. 7.01.1924, zm. 2.12.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Tarczek
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Tarczku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna w obramowaniu z nagrobkiem w formie płyty z napisem. Nad płytą krzyż metalowy.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna w obmurowaniu z nagrobkiem w formie płyty za napisem:

Ś.P.

HARABIN

EDWARD

LAT 19

ŻOŁNIERZ A.K. P.S. BARTEK

POLEGŁ Z RĄK OKUPANTA

W 1943 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Edward Harabin, lat 19, żołnierz A.K., p.s. Bartek, poległ w 1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Godów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 27; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła znajduje się w południowo - wschodnim skraju lasu koło przysiółka Zuchowiec
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w formie płyty z obeliskiem, tablicą i zniczem, otoczony żywopłotem. Z prawej strony pomnika wysoki drewniany krzyż. Obelisk w formie ułamanej kolumny i płyta ze żwirobetonu, tablica z brązu, znicz żeliwny. Na tablicy napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana w południowo - wchodnim skraju lasu koło przysiółka Zuchowiec
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik w formie płyty z obeliskiem, tablicą i zniczem, otoczony żywopłotem. Z prawej strony pomnika wysoki drewniany krzyż. Obelisk w formie ułamanej kolumny i płyta ze żwirobetonu, tablica z brązu , znicz żeliwny. Na tablicy napis:

W TYM MIEJSCU

DNIA 24 MAJA 1943

HITLEROWCY ZAMORDOWALI

27 MIESZKAŃCÓW

WSI ZUCHOWIEC

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

SPOŁECZEŃSTWO POW. IŁŻECKIEGO

MAJ 1970

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Z. Nosal, Przewodnik po opamiętnionych miejscach walk i straceń w woj. kieleckim 1939-1945, 1974 r.
19. Rok powstania obiektu 1970 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Gogów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 52; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji

Mogiła znajduje się w lesie koło przesiółka Gębice, ok. 250 m od drogi pomiędzy przysiółkami Gębice - Żuchowiec

9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w formie płyty z tablicą, otoczony drewnianym płotem na betonowym cokoliku. Płyta pozioma i pionowa ze żwirobetonu, resztka drewnianego krzyża z nieczytelną tabliczką. Na płycie pionowej napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła znajduje się w lesie koło przysiółka Gębice, ok. 250 m od drogi pomiędzy przysiółkami Gębice - Żuchowiec
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik w formie płyty z tablicą, otoczony drewnianym płotem na betonowym cokoliku. Płyta pozioma i pionowa ze żwirobetonu, resztka drewnianego krzyża z nieczytelną tabliczką. Na płycie pionowej napis:

MIEJSCE UŚWIĘCONE

MĘCZEŃSKĄ KRWIĄ

52 MIESZKAŃCÓW WSI GĘBICE

ZAMORDOWANYCH

PRZEZ HITLEROWCÓW

24 MAJA 1943

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-05-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Pawłów
1. Miejscowość Godów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 28; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na południowo - wschodnim skraju lasu, ok. 150 m od drogi pomiędzy przysiółkami Gębice - Żuchowiec
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna otoczona płotem drewnianym na cokoliku betonowym z drewnianym krzyżem. Na krzyżu metalowa tabliczka. Mogiła o wym. 7 x 10 m. 
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona na południowo - wschodnim skraju lasu, ok. 150 m od drogi pomiędzy przysiółkami Gębice - Żuchowiec
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna otoczona płotem drewnianym na cokoliku betonowym z drewnianym krzyżem. Na krzyżu tabliczka z napisem:

MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU

28 OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ

HITLEROWCÓW NA LEŚNICZÓWCE

DN. 11.XI.1943 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Mogiła o wymiarach 7 x 10 m.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1970 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga