Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Wąchock

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Wąchock
1. Miejscowość Wąchock
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Klasztor Cystersów w Wąchocku ul. Kościelna
5. Rodzaj lokalizacji Krużganki Klasztoru Cystersów
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Krypta z prochami, tablica z czerwonego piaskowca, nad tablicą orzeł biały w koronie z białego piaskowca. Na tablicy wypisane nazwisko pochowanego.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Krypta z prochami, tablica z czerwonego piaskowca, nad tablicą orzeł biały w koronie z białego piaskowca. Na tablicy wypisane nazwisko pochowanego:

Mjr. Jan Piwnik "Ponury"

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1988 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

mjr. Jan Piwnik "PONURY"

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Wąchock
1. Miejscowość Wąchock, ul. Tysiąclecia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji  
5. Rodzaj lokalizacji polana leśna
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki 946/2, obręb 0001 Wąchock
8. Opis lokalizacji Mogiła położona w m. Wąchock, ul. Tysiąclecia, polana leśna przy cieku p.n. "Sina Woda", w sąsiedztwie Kaplicy Św. Jacka
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik nagrobny z granitu niepolerownego w kolorze szarym, z fakturą łupaną, ze skośną płytą wierzchnią o wym. 100 cm x 200 cm, wys. podstawy 20-25 cm, postawiony na płycie fundamentowej. Na płycie wierzchniej wykonany zarys krzyża i kuty napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona w m. Wąchock, ul. Tysiąclecia, polana leśna przy cieku p.n. "Sina Woda", w sąsiedztwie Kaplicy Św. Jacka
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Pomnik nagrobny z granitu niepolerowanego w kolorze szarym, z fakturą łupaną, ze skośną płytą wierzchnią o wym. 100 cm x 200 cm, wys. podstawy 20-25 cm, posadowiony na płycie fundamentowej. Na płycie wykonany zarys krzyża i kuty napis:

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ

18. Bibliografia Urszula Oettingen, "Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim"
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 12-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Starachowicki
Gmina Wąchock
1. Miejscowość Wąchock
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Wąchocku
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Dojście do mogiły od bramy cmentarnej, przylegającej bezpośrednio od szosy, aleją prosto na wyraźne wzniesienie, aż do poprzecznej alei, tuż przed ogrodzeniem cmentarza. Po prawej stronie (ok. 40 m) za grupą drzew i krzaków (przy następnej, równoległej alejce) stoi pomnik
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Na betonowym postumencie o wym. 1,10 m x 1,10 m, wygrodzonym metalowym płotkiem, stoi okazały żeliwny nagrobek o wym. 0,40 x 0,40 x 2,30 m z krucyfiksem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Dojście do mogiły od bramy cmentarnej, przylegającej bezpośrednio od szosy, alejką prosto na wyraźne wzniesienie, aż do poprzecznej alei, tuż przed ogrodzeniem cmentarza. Po prawej stronie ok. 40 m za grupą drzew i krzaków (przy następnej równoległej alejce) stoi pomnik.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Na betonowym postumencie o wym. 1,10 m x 1,10 m, wygrodzonym metalowym płotkiem, stoi okazały żeliwny nagrobek o wym. 0,40 x 0,40 x 2,30 m z krucyfiksem. Napis na nagrobku brzmi:

Tu spoczywa Ś.P. Karol Ziemliński

poległy bohatersko w dn. 3.02.1863 r.

pod Wąchockiem, żył lat 39

 

"Opuściłeś żonę, dziadki, aby bronić

wspólnej matki, mężu drogi ukochany,

Bóg Cię zabrał za twe rany"

 

"Boże przyjm Go do swej chwały"

 

"Przechodniu zmów Zdrowaś Maria

za Jego duszę"

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Karol Ziemliński, lat 39, zginął 3.02.1863 r.
Zdjęcia
 

Flaga