Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Osiek

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-07-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Osiek
1. Miejscowość Niekrasów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Niekrasowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna obmurowana.
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z I i II wojny światowej
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna obmurowana. Treść napisu:

POLEGŁYM

ŻOŁNIERZOM

I I II WOJNY

ŚWIATOWEJ

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga