Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Połaniec

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Połaniec
1. Miejscowość Połaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 8; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Połańcu ul. Osiecka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz Parafialny w Połańcu przy ul. Osieckiej, po lewej stronie od wejścia głównego (środek cmentarza)
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna, obmurowanie lastrykowe, otoczona metalowym ogrodzeniem. Tablica z napisem memoratywnym. Powierzchnia - 9,5 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w Połańcu, po lewej stronie od głównego wejścia (środek cmentarza)
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna, obmurowanie lastrykowe, otoczona metalowym ogrodzeniem. Na   środku tablica z napisem memoratywnym:

MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU

8 NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY

Z I WOJNY ŚWIATOWEJ,

KTÓRA PRZYNIOSŁA POLSCE

I INNYM NARODOM

                             WOLNOŚĆ

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Powierzchnia mogiły - 9,5 m2

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Połaniec
1. Miejscowość Połaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Połańcu ul. Osiecka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna, obmurowanie lastrykowe, tablica z napisem memoratywnym. Powierzchnia - 16,5 m2.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna, obmurowanie lastrykowe, tablica z napisem memoratywnym:

ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY

WRZEŚNIA 1939

BRZOZOWSKI ANTONI

BRYZEK JAN

I INNI

WIECZNA CHWAŁA OBROŃCOM

OJCZYZNY

Powierzchnia mogiły - 16,5 m2

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Brzozowski Antoni

Bryzek Jan

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Połaniec
1. Miejscowość Połaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Połańcu ul. Osiecka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Nagrobek lastrikowy z marmurową tablicą upamiętniającą. Powierzchnia mogiły wynosi 2 m2.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierza Batalionów Chłopskich - Stanisław Bryk
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Nagrobek lastrikowy z marmurową tablicą z napisem memoratywnym:

STANISŁAW

BRYK

ŻYŁ LAT 23

PARTYZANT BCH

ROZSTRZELANY

PRZEZ NIEMCÓW

1.07.1944 R.

Powierzchnia mogiły - 2 m2

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1944 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Stanisław Bryk, lat 23, partyzant BCH, rozstrzelany 1.07.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-02-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Połaniec
1. Miejscowość Połaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Połańcu ul. Osiecka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym przy ul. Osieckiej, po prawej stronie cmentarza od wejścia głównego, na końcu.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła o wym. 80 x 180 cm, wykonana z betonu (tylko obrzeża), w środku wysypana ziemią
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Na końcu cmentarza po prawej stronie od wejścia głównego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła o wym. 80 x 180 cm, wykonana z betonu (tylko obrzeża), w środku usypana ziemią. Treść napisu na tablicy:

JAN SUTEK

PARTYZANT

ZGINAŁ W 1943 R.

W WALCE O WYZWOLENIE

OJCZYZNY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Sutek, partyzant, zginął 20.03.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 13-02-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Staszowski
Gmina Połaniec
1. Miejscowość Połaniec
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Połańcu ul. Osiecka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła położona na cmentarzu parafialnym, od wejścia głównego po prwej stronie, na końcu cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła o wym. 80 x 180 cm, wykonana z betonu (tylko obrzeża), w środku usypana ziemią, z krzyżem z betonu 
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Na końcu cmentarza po prawej stronie od wejścia głównego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła o wym. 80 x 180 cm, wykonana z betonu (tylko obrzeża), w środku usypana ziemią, z krzyżem z betonu. Treść napisu na tabliczce:

JAN MURCZKIEWICZ

PARTYZANT

ZGINĄŁ W 1943 R.

W WALCE O

WYZWOLENIE OJCZYZNY

CHWAŁA JEJ SYNOWI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jan Murczkiewicz, partyzant, zginął 20.03.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga