Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Włoszczowa

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Włoszczowa
1. Miejscowość Włoszczowa
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny we Włoszczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie przy ul. Partyzantów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik na fundamencie betonowym, na którym umieszczona jest tablica stalowa z blachy kwasoodpornej o wymiarach 105 x 77 cm.
11. Nazwa obiektu Pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej
12. Lokalizacja Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik na fundamencie betonowym, na którym umieszczona jest tablica stalowa z blachy kwasoodpornej o wymiarach 105 x 77 cm. Na tablicy napis:

A JEŚLI LOS NAM W BOJU

ŻYCIA KIEDY POZAZDROŚCI

POWSTAŃ MŚCICIELU KIEDY JAKI

Z NASZYCH KOŚCI

POWSTAŃ I ZEMSTY GOREJ

I BĄDŹ ZEMSTY WZOREM

                                            (FRANCISZEK GRZYMAŁA)

PAMIECI POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH

ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ

TOWARZYSZE BRONI

Z ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ

18. Bibliografia

 

19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 14-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Włoszczowski
Gmina Włoszczowa
1. Miejscowość Włoszczowa
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych brak; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny we Włoszczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie przy ul. Partyzantów
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik na ławie fundamentowej z betonu żwirowego. Cokół pomnika z kamienia łamanego czerwonego. Spoiny zewnętrzne na zaprawie cementowej. Tablica napisowa granitowa o wymiarach 145 x 70 cm. Ogrodzona słupkami (rurami stalowymi) połączone łańcuchem, pomalowane czarną farbą.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie. Zlokalizowany przy murach kościoła Wszystkich Świętych od strony zachodniej
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik na ławie fundamentowej z betonu żwirowego. Cokół pomnika z kamienia łamanego czerwonego. Spoiny zewnętrzne na zaprawie cementowej. Tablica napisowa granitowa o wymiarach 145 x 70 cm. Ogrodzona słupkami /rurami stalowymi/ połączone łańcuchem, pomalowane czarną farbą.

1939 – 1956

Ś. P.

BÓG HONOR OJCZYZNA

W HOŁDZIE JEŃCOM WOJENNYM

OFICEROM I ŻOŁNIERZOM WP

FUNKC. POLICJI PAŃSTWOWEJ

FUNKC. ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Z OBOZÓW JENIECKICH W ZSRR

KAZIELSKA, STAROBIELSKA,

OSTASZKOWA

ROZSTRZELANYM W 1940r.

W KATYNIU, CHARKOWIE

I W MIEDNOJE

ORAZ ŻOŁNIERZOM AK NSZ i WIN

ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ

POMORDOWANYM PRZEZ NKWD i UB

W NIEZNANYCH MIEJSCACH,

NA TERENIE ZSRR I POLSKI

NIECH PAMIĘĆ O NICH

TRWA WIECZNIE

MIESZKAŃCY

ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ

                                                                                 1994r.

18. Bibliografia

 

19. Rok powstania obiektu 1994 r. - odsłonięcie pomnika
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu Społeczny Komitet Budowy Pomnika we Włoszczowie
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga