Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Busko-Zdrój

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Busko - Zdrój
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Żydowski w Busku - Zdroju
5. Rodzaj lokalizacji przy drodze
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Północno-wschodnia część Buska, przy drodze do Zbrodzic
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Piramida z kamiennych nagrobków.
11. Nazwa obiektu Cmentarz Żydowski w Busku - Zdroju
12. Lokalizacja Północno - wschodnia część Buska, przy drodze do Zbrodzic
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Piramida z kamiennych nagrobków. Napisy w języku hebrajskim.
18. Bibliografia

R. Osiński: Buskie cmentarze, "Buskie Źródła" 4/92, s. 22-23

F. Kiryk: Dzieje Buska w XII-XIV w. "Studia Kieleckie" nr 3/47/198

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: inna_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Busko - Zdrój
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 25; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Busku - Zdroju
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła ziemna z obramowaniem z kamienia i płyty. Duży betonowy krzyż i dwa żeliwne kielichy na pochodnie.
11. Nazwa obiektu Mogiła 25 powstańców z grupy płk. Dionizego Czachowskiego, poległych w dn. 18.03.1863 r. w bitwie pod Grochowiskami
12. Lokalizacja Mogiła położona w środkowej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła ziemna z obramowaniem z kamienia i płyty. Duży betonowy krzyż i dwa żeliwne kielichy na pochodnie. Treść napisu:

TU SPOCZYWAJĄ POWSTAŃCY 1863 R.

KS. ANTONI MAJEWSKI

FRANCISZEK SOKOŁOWSKI

JAN ZAWNYCZ

JÓZEF SKRZYŃSKI

I 20 BEZIMIENNYCH

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia

R. Osiński: Buskie cmentarze w kwartalniku "Buskie Źródła"

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

ks. Antoni Majewski, poległ 18.03.1863

Franciszek Sokołowski, poległ 18.03.1863

Jan Zawnycz, 18.03.1863

Józef Skrzyński, 18.03.1863

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 02-01-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Buski
Gmina Busko - Zdrój
1. Miejscowość Busko - Zdrój
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 204; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz wojenny przy ul. B. Prusa w Busku - Zdroju
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Cmentarz na planie prostokata o wym. 42 x 36 m. Kwatery nie są wyodrębnione. Teren pokryty murawą. Na cmentarzu ustawiony drewniany krzyż. Tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu Cmentarz Wojenny przy ul. B. Prusa w Busku - Zdroju
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Cmentarz na planie prostokąta o wym. 42 x 36 m. Kwatery nie są wyodrębnione. Teren pokryty murawą. Na cmentarzu ustawiony drewniany krzyż. Tablica z napisem:

CMENTARZ WOJENNY

PRAWEM CHRONIONY

1914 - 1945

204 ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH

W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

W KIELCACH

18. Bibliografia

R. Osiński: Buskie cmentarze, "Buskie Źródła" 4/92

19. Rok powstania obiektu 1914-1918, 1945
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność

Narodowość: rosyjska_

Narodowość: austrowęgierska_

25. Osoby

167 żolnierzy rosyjskich

37 żołnierzy austrowęgierskich

Zdjęcia
 

Flaga