Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Sędziszów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Mstyczów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniębowzięcia NMP w Mstyczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mstyczów
7. Nr działki 943, obręb 18 Mstyczów
8. Opis lokalizacji przy głównej alei po stronie lewej, w końcowej części cmentarza
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 3
10. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z granitu SIL WERSTARN, cokół z granitu SIL WERSTARN, tablica napisowa z granitu SZWED koloru czarnego z jednym wyszczególnionym nazwiskiem i krzyż, opaska z płytek betonowych fot. 11 i 12
11. Nazwa obiektu mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja przy głównej alei po stronie lewej, w końcowej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
15. Zarządca działki Dariusz Mularyczyk Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 32 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z granitu, nakrywa z granitu SIL WERSTARN gr. 5 cm, płyta pionowa z granitu SZWED koloru czarnego o wymiarach 0,80 x 0,50 cm z napisem "Ś.P./ WŁADYSŁAWA KOWAL/ 1917-1943/ PLUTONOWY WP/ ZAMORDOWANY W CZASIE/ OKUPACJI/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI", obok napisów krzyż, cokół z granitu o gr. 5 cm i wysokości 30 cm, narożniki czarne - granit SZWED o wymiarach 6 x 10 x 30 cm, opaska z płytek betonowych 25 x 25 x5 cm, wymiary 1,90 m x 0,90 m
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imię i nazwisko - Władysław Kowal, narodowość polska, przynależność do armii - Wojsko Polskie 1939, jedostka wojskowa - brak danych, stopień - plutonowy, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - 1917, data śmierci - 1943, miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Mstyczów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniębowzięcia NMP w Mstyczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mstyczów
7. Nr działki 943, obręb 18 Mstyczów
8. Opis lokalizacji przy głównej alei po stronie lewej, w końcowej części cmentarza
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 3
10. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z granitu SIL WERSTARN, cokół z granitu SIL WERSTARN, tablica napisowa z granitu SZWED koloru czarnego z jednym wyszczególnionym nazwiskiem i krzyż, opaska z płytek betonowych fot. 13 i 14
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległy w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja przy głównej alei po stronie lewej, w końcowej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
15. Zarządca działki Dariusz Mularyczyk Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 32 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z granitu, nakrywa z granitu SIL WERSTARN gr. 5 cm, płyta pionowa z granitu SZWED koloru czarnego o wymiarach 0,80 x 0,50 cm z napisem Ś.P./ LUDWIK/ ZASADA/ ŻYŁ LAT 48/ ZGINĄŁ 18.IV.1944 r., obok napisów krzyż, cokół z granitu o gr. 5 cm i wysokości 30 cm, narożniki czarne - granit SZWED o wymiarach 6 x 10 x 30 cm, opaska z płytek betonowych 25 x 25 x 5 cm, wymiary 1,90 m x 0,90 m
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara terroru
24. Przynależność Narodowośc: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imię i nazwisko - Ludwik Zasada, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1944.04.18, miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Mstyczów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1 osoba - ludność cywilna; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniębowzięcia NMP w Mstyczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mstyczów
7. Nr działki 943, obręb 18 Mstyczów
8. Opis lokalizacji z głównej alei pierwsza alejka w lewo od bramy wejściowej głównej, drugi rząd, strona prawa
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 3
10. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z granitu SIL WERSTARN, cokół z granitu SIL WERSTARN, tablica napisowa z granitu SZWED koloru czarnego z jednym wyszczególnionym nazwiskiem i krzyż, opaska z płytek betonowych fot. 15 i 16
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza ludności cywilnej poległej w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja z głównej alei pierwsza alejka w lewo od bramy wejściowej głównej, drugi rząd, strona prawa
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
15. Zarządca działki Dariusz Mularyczyk Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 32 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek pojedynczy wykonany z granitu, nakrywa z granitu SIL WERSTARN gr. 5 cm, płyta pionowa z granitu SZWED koloru czarnego o wymiarach 0,80 x 0,50 cm z napisem "Ś.P./ ZENON/ POTACKI/ ŻYŁ LAT 31/ ZM. 17.IV.1944 r/ POKÓJ JEGO DUSZY", obok napisów krzyż, cokół z granitu o gr. 5 cm i wysokości 30 cm, narożniki czarne - granit SZWED o wymiarach 6 x 10 x 30 cz, opaska z płytek betonowych 25 x25 x 5 cm, wymiary 1,90 m x 0,90 m
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara terroru
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imię i nazwisko - Zenon Potacki, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1944.04.17, miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia

 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Mstyczów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniębowzięcia NMP w Mstyczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mstyczów
7. Nr działki 943, obręb 18 Mstyczów
8. Opis lokalizacji przy głównej alei po stronie prawej od bramy wejściowej głównej, górna część cmentarza, czwarty rząd
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 3
10. Opis obiektu nagrobek pojedynczy, cokół betonowy, obramowanie z granitu wewnątrz, którego posadzone są kwiaty, płyta pionowa z granitu a na niej umieszczona tablica napisowa z granitu, z jednym wyszczególnionym nazwiskiem i fotografią zmarłego, obok krzyż z metalu, fot. 17 i 18
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza ludności cywilnej poległej w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja przy głównej alei po stronie prawej od bramy wejściowej głównej, górna część cmentarza, czwarty rząd
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
15. Zarządca działki ks. Dariusz Mularyczyk Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 11 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu cokół betonowy, obramowanie z granitu, płyta pionowa wykonana z granitu z tablicą napisową z granitu "Ś.P./ MIECZYSŁAW KOPEĆ/ UR. 17-XI-1923/ ZGINĄŁ BOHATERSKĄ/ ŚMIERCIĄ/ 12-V-1944/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI", na nagrobku fotografia zmarłego, obok krzyż z metalu, wymiary 2,01 m x 1,16 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara terroru
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imię i nazwisko - Mieczysław Kopeć, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1923.11.17, data śmierci - 1944.05.12, miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Mstyczów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych - 5
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniębowzięcia NMP w Mstyczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Mstyczów
7. Nr działki 943, obręb 18 Mstyczów
8. Opis lokalizacji przy głównej alei po stronie prawej od bramy wejściowej głównej, górna część cmentarza, drugi rząd
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 3
10. Opis obiektu płyta z lastryka w poziomie a na niej szcześć słupków z granitu w pionie połączonych łańcuchem, tablica napisowa z granitu w pionie, z pięcioma wyszczególnionymi nazwiskami, nad tablicą umieszczony granitowy krzyż, fot. 19 i 20
11. Nazwa obiektu mogiła zbiorowa ludności cywilnej poległej w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja przy głównej alei po stronie prawej od bramy wejściowej głównej, górna część cmentarza, drugi rząd
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Sędziszów
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
15. Zarządca działki ks. Dariusz Mularyczyk Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 32 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu płyta z lastryka w poziomie a na niej sześć słupków granitowych w pionie połączonych łańcuchem, tablica napisowa o wymiarach 1,46 m x 1,16 m z granitu w pionie z napisem "SPOCZYWAJĄ W BOGU/ ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW/ W ŻARNOWCU DNIA 17 MAJA 1943/ BROŻEK JÓZEF LAT 32 Z MSTYCZOWA/ SYPIEŃ JÓZEF LAT 38 Z MSTYCZOWA/ KOWAL MIECZYSŁAW LAT 23 Z KLIMONTOWA/ KRASIŃSKI JAN LAT 55 Z KLIMONTOWA/ PRONOBIS.../ POLAKU WSPOMNIJ ICH PEŁEN CZCI/ BO TA CO NIE ZGINĘŁA/ WYROŚNIE Z NASZEJ KRWI", nad tablicą granitowy krzyż, wymiary mogiły 2,65 m x 2,90 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu W maju 1943 roku w odwet za potyczkę oddziału żandarmerii niemieckiej z partyzantami "Tadka Białego" aresztowano siedem osób z Mstyczowa oraz Czepca, Klimontowa i Klimontówki. Osoby te zostały rozstrzelane 17 maja 1943 roku w Żarnowcu pow. Olkusz. Po wojnie zwłoki ofiar przeniesiono do zbiorowej mogiły na cmentarzu w Mstyczowie
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary terroru
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

ilość osób - 5,

1) imię i nazwisko - Józef Brożek, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1943.05.17, miejsce śmierci - Żarnowiec, brak danych o dacie ekshumacji na cmentarz w Mstyczowie

2) imię i nazwisko - Józef Sypień, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci 1943.05.17, miejsce śmierci - Żarnowiec, brak danych o dacie ekshumacji na cmentarz w Mstyczowie

3) imię i nazwisko - Mieczysław Kowal, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1943.05.17, miejsce śmierci - Żarnowiec, brak danych o dacie ekshumacji na cmentarz w Mstyczowie

4) imię i nazwisko - Jan Krasiński, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres fistoryczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1943.05.17, miejsce śmierci - Żarnowiec, brak danych o dacie ekshumacji na cmentarz w Mstyczowie

5) imię - brak danych, nazwisko - Pronobis, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1943.05.17, miejsce śmierci - Żarnowiec, brak danych o dacie ekshumacji na cmentarz w Mstyczowie 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Krzcięcice
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak informacji o liczbie pochowanych, w tym zidentyfikowanych - 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Krzcięcicach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Krzcięcice
7. Nr działki 1, obręb 13 Krzcięcice
8. Opis lokalizacji przy głównej alei po stronie prawej od bramy wejściowej głównej, za ołtarzem, trzeci rząd
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 5
10. Opis obiektu płyta pionowa wykonana z granitu z tablicą napisową z granitu zamocowana na poziomej płycie granitowej ułożonej na gruncie z kostki granitowej, otoczona w czterech rogach słupkami betonowymi malowanymi na czerwono połączonymi z trzech stron barierkami, fot. 21 i 22
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa NN Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie walk obronnych z najeźdźcą  hitlerowskim w 1939 r.
12. Lokalizacja przy głównej alei po stronie prawej od bramy wejściowej głównej, za ołtarzem, trzeci rząd
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Prokopa w Krzcięcicach
15. Zarządca działki ks. Edmund Nocoń Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Krzcięcicach
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 11 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu płyta pionowa wykonana z granitu z tablicą napisową o wymiarach 0,75 m x 0,55 m z granitu o treści "TU SPOCZYWAJĄ/ ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W CZASIE WALK/ OBRONNYCH Z NAJEŹDŹCĄ/ HITLEROWSKIM W 1939 R./ W HOŁDZIE/ KOMBATANCI/ I SPOŁECZEŃSTWO" zamocowana na poziomej płycie granitowej ułożonej na gruncie z kostki granitowej, otoczona w czterech rogach słupkami betonowymi malowanymi na czerwono połączonymi z trzech stron barierkami, wymiary podstawy 2,30 m x 1,26 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - brak danych, imię i nazwisko - brak danych, narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, jednostka wojskowa - brak danych, okres historyczny - kampania wrześniowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierze polegli w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych, w tym zidentyfikowanych - 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji w górnym prawym rogu od strony lasu w starej części cmentarza
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z granitu koloru jasnego, tablica pionowa z granitu o odcieniu rybiej łuski, na niej wykuty napis, podstawa obłożona granitem, wokół wylewka betonowa, nagrobek ogrodzony słupkami metalowymi biało-czerwonymi, łańcuch biało-czerwony z plastiku, fot. 23 i 24
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa NN Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie walk obronnych z najeźdźcą  hitlerowskim w 1939 r.
12. Lokalizacja w górnym prawym rogu od strony lasu w starej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z granitu koloru jasnego, wymiary podstawy 1,30 m x 2,45 m, tablica pionowa z granitu o odcieniu rybiej łuski o wymiarach 1,04 m x 0,82 m na niej wykuty napis "TU SOPCZYWAJĄ/ ŻOŁNIERZE/ WOJSKA POLSKIEGO/ POLEGLI W 1939 R./ W HOŁDZIE / MIESZKAŃCY/ GMINY SĘDZISZÓW" obłożona granitem, wokół wylewka betonowa o szer. 60 cm, nagrobek ogrodzony słupkami metalowymi biało-czerwonymi, łańcuch biało-czerwony z plastiku
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych, w 1995 roku na miejscu trzech mogił Żołnierzy Wojska Polskiego usypanych z ziemi wybudowano nagrobek
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych
24. Przynależność Nardowość: polska_
25. Osoby ilość osób - brak danych, imię i nazwisko - brak danych, narodowość polska, przynależność do armii II wojna światowa, jednostka wojskowa - brak danych, okres historyczny - kampania wrześniowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierze polegli w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji od głównej alei pierwsza alejka w prawo, ostatni grób po lewej stronie przy murze, w starej części cmentarza
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień a na nim tabliczka pleksy z jednym wyszczególnionym nazwiskiem, fot. 25 i 26
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza ludność cywilna poległa w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja od głównej alei pierwsza alejka w prawo, ostatni grób po lewej stronie przy murze, w starej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 0,40 m x 1,05 m a na nim tabliczka pleksy z napisem "EDWARD SOBIERAJ/ OFIARA TERRORU/ 1922-1944/ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI", wymiary mogiły 1,80 m x 1,02 m
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu W dniu 21 maja 1943 r. gestapowcy z Jędrzejowa przeprowadzili akcję represyjną na mieszkańcach wsi Wojciechów gm. Sędziszów podejrzanych o współpracę z partyzantami. Zginęły następujące osoby: Edward Sobieraj ur. w 1922r., Aleksander Winter ur. w 1898 r., Mieczysław Winter ur. w 1924 r., Stefan Witowski ur. w 1869 r.
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara terroru
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie i nazwisko - Edward Sobieraj, narodowość polska, ofiara terroru hitlerowskiego, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - ofiara terroru, przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1922 r., data śmierci - 1943.05.21, miejsce śmierci - Wojciechów, brak informacji o dacie ekshumacji
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji na starej części cmentarza, od głównej alei nowego cmentarza w prawym dolnym rogu, drugi
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień a na nim tabliczka z pleksy, brak wyszczególnionego nazwiska, fot. 27 i 28
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja na starej części cmentarza, od głównej alei nowego cmentarza w prawym dolnym rogu, drugi
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 1,12 m x 0,40 m a na nim tabliczka z pleksy z napisem "Ś.P./ TU SPOCZYWA/ ŻOŁNIERZ W.P./ POLEGŁY W 1939 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI", wokół wylewka betonowa, wymiary mogiły 1,72 m x 1,02 m
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie i nazwisko - brak danych, narodowość polska, przynalezność do armii II wojna światowa, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji na starej części cmentarza, od głównej alei nowego cmentarza w prawym dolnym rogu, pierwszy
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień a na nim tabliczka z pleksy, brak wyszczególnionego nazwiska, fot. 29 i 30
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja na starej części cmentarza, od głównej alei nowego cmentarza w prawym dolnym rogu, pierwszy
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka o wymiarach 1,72 m x 1,02 m położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 1,12 m x 0,40 m a na nim tabliczka z pleksy z napisem "Ś.P./ TU SPOCZYWA/ UŁAN III SzW/ PION BK BOCHEŃSKI/ WRZESIEŃ 1939 R.", wokół wylewka betonowa
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie i nazwisko - brak danych, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji z bramy wejściowej na starą część cmentarza, w środkowej części, na prawo od gównej alei (w głębi)
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień z lastryka na środku którego zamontowana tabliczka z blachy (białe tło, czarne litery) z wyszczególnionym nazwiskiem, fot. 31 i 32
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja z bramy wejściwej na starą część cmentarza, w środkowej części, na prawo od głównej alei (w głębi)
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka o wymiarach 1,72 m x 0,90 m położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 0,95 m x 0,40 m po środku którego zamontowana tabliczka z blachy (białe tło, czarne litery) z napisem "MALINOWSKI/ ŻOŁNIERZ/ W.P./ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY/ W 1939 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie - brak danych, nazwisko - Malinowski, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji z bramy wejściowej na starą część cmentarza, środkowa część na prawo od głównej alei w głębi cmentarza
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień z lastryka na środku którego zamontowana tabliczka z blachy (białe tło, czarne litery) z wyszczególnionym nazwiskiem, fot. 33 i 34
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja z bramy wejściowej na starą część cmentarza, środkowa część na prawo od głównej alei w głębi cmentarza
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka o wymiarach 1,69 m x 1,05 m położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 1,10 m x 0,40 m po środku którego zamontowana tabliczka z blachy (białe tło, czarne litery) z napisem "KUTRZEBA KAROL/ ŻOŁNIERZ W.P./ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY/ W 1939 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie i nazwisko - Karol Kutrzeba, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji z bramy wejściowej na starą część cmentarza, w prawej górnej części cmentarza
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka, położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień z lastryka na środku którego zamontowana tabliczka napisowa z granitu z wyszczególnionym nazwiskiem, fot. 35 i 36
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego  w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja z bramy wejściowej na starą część cmentarza, w prawej górnej części cmentarza
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka o wymiarach 1,80 m x 1,03 m położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 0,40 m x 1,05 m po środku którego zamontowana tabliczka napisowa z granitu z napisem "Ś.P./ BOHDAN/ KURNATOWSKI/ ŻOŁNIERZ W.P./ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY/ DNIA 3.IX.1939 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie i nazwisko - Bohdan Kurnatowski, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939.09.03, miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 03-09-014

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Jędrzejowski
Gmina Sędziszów
1. Miejscowość Tarnawa
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych - 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina w Tarnawie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Tarnawa
7. Nr działki 253, obręb 30 Tarnawa
8. Opis lokalizacji z bramy wejściowej na starą część cmentarza, w prawym górnym rogu od strony lasu
9. Opis topografii wg. Załącznika nr 6
10. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień z lastryka na śodku którego zamontowana tabliczka z pleksy z wyszczególnionym nazwiskiem, fot. 37 i 38
11. Nazwa obiektu Mogiła pojedyncza Żołnierza Wojska Polskiego poległego w czasie II wojny światowej
12. Lokalizacja z bramy wejściowej na starą część cmentarza, w prawym górnym rogu od strony lasu
13. Ochrona konserwatorska cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia objęty gminną ewidencją zabytków, Aneks nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów 
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Tarnawie
15. Zarządca działki ks. Jan Biernacki Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Marcina  w Tarnawie
16. Nr obiektu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów Aneks nr 2 poz. 50 (Załącznik nr 4)
17. Opis obiektu nagrobek z lastryka, płyta nagrobna pozioma z lastryka o wymiarach 1,84 m x 0,90 m położona na podstawie betonowej, w górnej części płyty wzniesiony pod niewielkim kątem stopień o wymiarach 0,96 m x 0,40 m po środku którego zamontowana tablica napisowa z pleksy z napisem "JERZY/ KLUCZYŃSKI/ ŻOŁNIERZ W.P./ POLEGŁ NA POLU CHWAŁY W 1939 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI"
18. Bibliografia Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim" wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków Kielce 1989
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor obiektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby ilość osób - 1, imie i nazwisko - Jerzy Kluczyński, narodowość polska, okres historyczny - II wojna światowa, podstawa zakwalifikowania - żołnierz poległy w czasie działań wojennych, przynależność - Wojsko Polskie 1939, data urodzenia - brak danych, data śmierci - 1939 r., miejsce śmierci - brak danych
Zdjęcia
 

Flaga