Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Czarnocin

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Czarnocin
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 9; w tym zidentyfikowanych: 8
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Czarnocinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu mogiła z granitu, powierzchnia 0,0001 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z granitu o powierzchni 0,0001 ha. Treść napisu memoratywnego:

ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNERZY

6. PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH

Z SAMBORA POLEGŁYCH 7.IX.1939 R.

PLUT. KONSTANTY DECYK LAT 27

PLUT. MIECZYSŁAW SITEK

STRZ. IGNACY KUPCZYK LAT 23

STRZ. WOJCIECH LILIANA LAT 23

STRZ. FRANCISZEK MUCHA LAT 26

STRZ. KAZIMIERZ OSIECKI LAT 23

STRZ. MICHAŁ PANEK LAT 28

STRZ. WOJCIECH ŚCIANA

STRZ. NN

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

9 osób w tym zidentyfikowanych 8:

1. plut. Konstanty Piecyk - lat 27

2. plut. Mieczysław Sitek

3. strz. Ignacy Kupczyk - lat 23

4. strz. Wojciech Liliana - lat 23

5. strz. Franciszek Mucha - lat 26

6. strz. Kazimierz Osiecki - lat 23

7. strz. Michał Panek - lat 28

8. strz. Wojciech Ściana

9. strz. NN

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Sokolina
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła z betonu i lastryka, powierzchnia 0,001 ha;
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z betonu i lastryka o powierzchni 0,001 ha. Tabliczka z napisem Ś.P. STEFAN FRYSZKIEWICZ oraz z datą urodzenia i śmierci.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Stefan Fryszkiewicz

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Sokolina
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 17; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Sokolinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Betonowe obmurówki z ziemianką wysypaną kamieniami. Granitowa płyta na znicze oraz granitowa płyta pionowa z napisem w formie stożka. Pwierzchnia mogiły - 0,0018 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Betonowe obmurówki z ziemianką wysypaną kamieniami. Granitowa płyta na znicze oraz pionowa płyta z granitu w formie stożka. Na niej napis:

CZEŚĆ BOHATEROM

ARMII CZERWONEJ

KTÓRZY ZGINĘLI

ZA WOLNOŚĆ

NARODU POLSKIEGO

Powierzchnia mogiły - 0,0018 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Stradów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Stradowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu mogiła z granitu, powierzchnia 0,0002 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła z granitu o powierzchni 0,0002 ha. Treść napisu memoratywnego:

"Umarłych wieczność dotąd trwa

dokąd pamięcią się im płaci"

Pamięci

ROMANA KAŁUŻY

Kpł. Broni Pancernej

ur. 6.VIII.1905 r. w Zagaju Stradowskim

zamordowanemu przez NKWD

w 1940 r. w Charkowie.

Na drugiej płycie widnieje napis:

Fundatorzy

Starosta Kazimierski

Wójt Gminy Czarnocin

pażdziernik 2011r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu pażdziernik 2011 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Roman Kałuża - kpł. Broni Pancernej, ur. 6.VIII.1905r, miejsce urodzenia - Zagaj Stradowski, zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Charkowie

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Czarnocin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Czarnocinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obramowana lastrykiem ziemianka, pionowa płyta lastrykowa z napisem. Powierzchnia mogiły - 0,0001 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Ziemianka obramowana lastrykiem, pionowa płyta lastrykowa z napisem:

PODCHORĄŻY 22 DYWIZJI

PIECHOTY GÓRSKIEJ

PIOTR ZENON KOCEL

STUDENT POLITECHNIKI

LWOWSKIEJ

UR. 1915 POLEGŁ 9.IX.1939

W OBRONIE OJCZYZNY

W WALCE Z NIEMCAMI

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Powierzchnia mogiły - 0,0001 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Piotr Zenon Kocel, podchorąży 22 Dywizji Piechoty Górskiej, ur. 1915 r.,poległ 9.IX.1939 r., student Politechniki Lwowskiej

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Czarnocin
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Sokolinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła, płyta pionowa oraz krzyż wykonane z betonu. Powierzchnia mogiły wynosi 0,0001 ha. Na płycie pionowej widnieje napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła, płyta pionowa oraz krzyż wykonane z betonu. Powierzchnia mogiły wynosi 0,0001 ha. Na płycie pionowej napis:

Ś.P.

Stanisław

Luboń

żył lat 27

zginął śmiercią tragiczną

dnia 1.6.1945 r.

Spokój Jego Duszy

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Stnisław Luboń, lat 27, zginął śmiercią tragiczną dnia 1.06.1945 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Sokolina
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Sokolinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła, krzyż i płyta pionowa wykonane z betonu. Na płycie pionowej umieszczona tabliczka z napisem. Powierzchnia mogiły - 0,0001 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła, krzyż i płyta pionowa wykonane z betonu. Na płycie pionowej tabliczka z napisem:

Ś.P.

WŁADYSŁAW

SKWARCZEK

Zamordowany przez Niemców

dn. 24.I.1943 r.

Cześć Jego Pamięci

Powierzchnia mogiły - 0,0001 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Władysław Skwarczek, zamordowany dn. 24.I.1943 r. przez Niemców

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Stradów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Stradowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Obramowanie mogiły wykonane z lastryka, natomiast płyta pionowa oraz krzyż wykonane z betonu. Na płycie pionowej widnieje napis. Powierzchnia mogiły - 0,0001 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Obramowanie mogiły wykonane z lastryka, natomiast płyta pionowa oraz krzyż z betonu. Na płycie pionowej widniej napis:

Ś.P.

MIECZYSŁAW ZADARA

ŻYŁ LAT 30

ZG. ŚM. TRAGICZNĄ

OD KULI OKUPANTA

DN. 3.VI.1943 R.

NIECH SPOCZYWA

W BOGU

Powierzchnia mogiły - 0,0001 ha

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Mieczysław Zadara, lat 30, zginął śmiercią tragiczną od kuli okupanta dn. 3.VI.1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Stradów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Stradowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła otoczona betonowym obramowaniem, w środku wysypana ziemią. Betonowa płyta na której widnie napis. Na płycie stoi krzyż. Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana z ziemi otoczona betonowym obramowaniem. Betonowa płyta na której widniej napis:

Ś.P.

MARIAN ZADRA

ŻYŁ LAT 21

ZG. Z RĄK HITLEROWCÓW

28.XII.1944

POKÓJ JEGO DUSZY

                                               BRAT

Na płycie stoi krzyż. Powierzchnia mogiły - 0,0002 ha.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Marian Zadra, lat 21, zginął z rąk hitlerowców dn. 28.XII.1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Sokolina
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Sokolinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z marmuru o szer. 2 m i dłg. 3 m.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana z marmuru o wym. 2 m x 3 m. Treść napisu brzmi:

Wójcicki Leon - Wybitny Nauczyciel

Wychowawca i Przyjaciel Młodzieży

uczył 46 lat w Sokolinie. Kierownik szkoły od 1918-1953 r.

Budowniczy 7-klasowej Szkoły Podstawowej

Patriota, podczas okupacji z synem Jerzym prowadził

tajne nauczanie, za co był maltertowany przez Gestapo.

Człowiek uczynny, prawy o nieposzlakowanym charakterze

zyskał powszechne uznanie i szacunek.

                                                      11-11-1989 r.

Ufundowali Uczniowie

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Wójcicki Leon, nauczyciel, wraz z synem prowadził w czasie okupacji tajne nauczanie
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Stradów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Stradowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Pomnik w kształcie krzyża, wyciosany z kamienia o wys. 70 cm. Na pomniku wyryty napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik w kształcie krzyża, wyciosany z kamienia. Na pomniku wyryty napis:

Józef Ryszkiewicz

Powstaniec 1863 r.

urodzony w Poznańskim

zm. w Michałowicach 1924 r.

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Józef Ryszkiewicz, powtaniec z 1863 r., ur. w Poznańskim, zm. w 1924 r. w Michałowicach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-04-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Czarnocin
1. Miejscowość Czarnocin
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 5
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny Rzymsko-Katolicki w Czarnocinie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób wykonany z betonu i lastriko, tablica z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Grób wykonany z betonu i lastriko, tablica z napisem:

Żołnierze polegli 1939 - 1945

Osiecki Kazimierz

Idliana Wojciech

Mucha Franciszek

Decyk Konstanty

Kubczyk Ignacy

Polegli w II Wojnę Światową 

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Osiecki Kazimierz

Idliana Wojciech

Mucha Franciszek

Decyk Konstanty

Kubczyk Ignacy

Zdjęcia
 

Flaga