Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Kazimierza Wielka

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-01-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Kazimierza Wielka
1. Miejscowość Kazimierza Wielka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy w Kazimierzy Wielkiej ul. Koszycka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana betonem, w środku trawnik ukwiecony. Mogiła z imiennym sposobem oznaczenia pochowanych. Powierzchnia - 0,0004 ha
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana betonem, w środku ukwiecony trawnik. Mogiła o powierzchni 0,0004 ha z imiennym sposobem oznaczenia pochowanych.  
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1944 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 04-01-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Kazimierski
Gmina Kazimierza Wielka
1. Miejscowość Kazimierza Wielka
2. Rodzaj obiektu kwatera_ wojenna_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Kazimierzy Wielkiej
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Jedna kwatera od strony głównego wejścia, po prawej stronie przy ogrodzeniu od ul. Sienkiewicza. Trzy kwatery od głównego wejścia, w centrum cmentarza, przy ogordzeniu od strony prywatnej posesji
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu 4 nierównej wielkości kwatery betonowe o wym.: dwie - 5,55 x 3,05 m, jedna - 2,40 x 2,40, jedna - 3,40 x 3,20 m. Napisy na blaszanych tarczach i na granitowych kostkach z metalowymi Krzyżami Virtuti Militari 
11. Nazwa obiektu Kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego - 1939 r.
12. Lokalizacja Jedna kwatera znajduje się od strony głównego wejścia, po prawej stronie przy ogrodzeniu od ul. Sienkiewicza. Trzy kwatery od głównego wejścia, w centrum cmentarza, przy ogrodzeniu od strony prywatnej posesji.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

4 nierównej wielkości kwatery betonowe o wym.: dwie - 5,5 x 3,05 m, jedna - 2,40 x 2,40 m, jedna - 3,40 x 3,20 m. Napisy na blaszanych tarczach i na granitowych kostkach z metalowymi Krzyżami Virtuti Militari. Treść napisów brzmi:

na blaszanych tarczach:

ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W 1939 R.

na granitowych kostkach z metalowymi Krzyżami Virtuti Militri:

KU CZCI PAMIĘCI I CHWALE POLEGŁYM

ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO

W OBRONIE OJCZYZNY

7 WRZEŚNIA 1939

(pod spodem wymienione nazwiska)

18. Bibliografia L. Kaczanowski, Bogusław Paprocki, "Miejsca pamięci narodowej w woj. kieleckim 1939-1945"
19. Rok powstania obiektu 7 września 1939 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga