Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Działoszyce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Sancygniów
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sancygniowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz Sancygniów, przy głównym wejściu na cmentarz i alejkę, strona prawa
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób obmurowany lastrykiem, w kamieniu wykute drzewo. Na pomniku napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona przy głównym wejściu na cmentarz i alejkę, po stronie prawej.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Grób obmurowany lastrykiem, w kamieniu wykute drzewo. Na pomniku napis:

JADWIGA KRĘT

Z WARSZAWY LAT 19

SANITARIUSZKA

ODDZIAŁU

PARTYZANCKIEGO

W CZASIE

BOMBARDOWANIA

RATUJĄC ŻYCIE

PARTYZANTÓW

ZGINĘŁA W LASACH

SANCYGNIOWSKICH 1944 R.

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1974 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Jadwiga Kręt, lat 19, sanitariuszka Oddziału Partyzanckiego, zginęła w 1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Sancygniów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych ; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sancygniowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Obiekt położony po prawej stronie cmentarza przy głównym wejściu
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grobowiec wykonanany z kamienia - piaskowca.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Obiekt położony po prawej stronie cmentarza przy głównym wejściu.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Grobowiec wykonany z kamienia - piaskowca. Treść napisu:

Deskur Andrzej ur. 20.I.1825 r. na Podlasiu

Właściciel dóbr Sancygniów, Knyszyn, Jerykowic

z ojca Jana zmarł 14.08.1883 r. na Knyszynie

Dwukrotny zesłaniec Syberyjski

od roku 1846 do 1850 w Nerezyńsku i Irkutsku

od 1863 do 1867 w Szadryńsku

Kraj gorąco miłował. Cześć Jego Pamięci.

Przechodniu zmów Zdrowaś Maryja za jego duszę

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Andrzej Deskur, ur. 20.I.1825 r., dwukrotny zesłaniec syberyjski, zmarł 14.08.1883 r. na Knyszynie
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Wolica
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wolicy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Obiekt znajduje się na cmentarzu przy głównym wejściu (tzw. stary cmentarz)
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta betonowa, krzyż metalowy. Do krzyża przytwierdzona tabliczka z napisem. Wymiary mogiły: 2 x 1,2 m.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Obiekt znajduje się na cmentarzu przy głównym wejściu (tzw. stary cmentarz)
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta betonowa, krzyż metalowy Do krzyża przytwierdzona tabliczka z napisem. Wymiary mogiły: 2 x 1,2 m. Treść napisu:

LUDWIK

BOBER

UR. 17.VIII.1902 R.

ZGINĄŁ W PARTYZANTCE

13.VIII.1943 R.

SPOKÓJ JEGO DUSZY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Ludwik Bober, ur. 17.VIII.1902 r., zginął w partyzantce 13.VIII.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Wolica
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wolicy
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Grób położony na granicy starego i nowego cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Kamienna płyta z piaskowca o wym. 1 m x 0,5 m. Na płycie napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Grób położony na granicy starego i nowego cmenatrza.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Kamienna płyta z piaskowca o wym. 1 m x 0,5 m. Na płycie napis:

TEOFILA ZAGÓRSKA

SANITARIUSZKA

ŻONA GENERAŁA

ALEKSANDRA ZAGÓRSKIEGO

ZGINĘŁA 1863 R.

W POTYCZCE Z

WOJSKAMI CARSKIMI

WE WSI BOJNÓWKA

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Teofila Zagórska, sanitariuszka, żona generała Aleksandra Zagórskiego, zginęła 1863 r, we wsi Bojnówka
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Wolica
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sancygniowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Obiekt położony na tzw. starym cmentarzu
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Grób z lastryko, tablica z czarnego marmuru, krzyż metalowy. Na tablicy napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja położony na tzw. starym cmentarzu
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Grób z lastryko, tablica z czarnego marmuru, krzyż metalowy. Na tablicy napis:

JANUSZ

ŻELAZKIEWICZ

ŻYŁ LAT 18

ZM. 8.IX.1943 R.

POKÓJ JEGO DUSZY

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1950-52
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu rodzina
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Janusz Żelazkiewicz, lat 18, partyzant AK, zm. 8.IX.1943 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Dzierążnia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dzierążni
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Mogiła o wym. 2,2 x 1,5 m wykonana z lastryko i marmuru. Na płycie pionowej napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona przy głównej alei w środkowej części cmentarza, w końcu alei
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła o wym. 2,2 x 1,5 m wykonana z lastryko i marmuru. Na płycie pionowej napis:

TOW. LEON FARYNA

BYŁY CZŁONEK KPP

ORGANIZATOR GL

SEKRETARZ KOMITETU

DZIELNICOWEGO PPR "STRUMYK"

ZASTRZELONY PRZEZ HITLEROWCÓW

DNIA 20.VII.1943 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1954-56
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Leon Faryna, były członek KPP, Organizator GL, Sekretarz Komitetu Dzielnicowego PPR "Strumyk", zg. 20.VII.1943
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Dzierążnia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dzierążni
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta - lastryko
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła przy głównej alei w górnej części środkowej cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta - lastryko. Treść napisu:

JÓZEF SZCZECINA

PLUTONOWY VIII PUŁKU

UR. 14.III.1909 R.

POLEGŁ W OBRONIE

WŁADZY LUDOWEJ

DNIA 28.II.1945 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1954-56 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Józef Szczecina, ur. 14.III.1909 r., plutonowy VIII Pułku, poległ 28.II.1945 r. w obronie władzy ludowej
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-03-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Działoszyce
1. Miejscowość Dzierążnia
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wyznaniowy Otwarty Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sancygniowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wyznaniowy
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Lastryko wokół mogiły, krzyż kamienny, tabliczka metalowa z napisem.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła przy głównej alei, w górnej części środkowej cmentarza
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Lastryko wokół mogiły, krzyż kamienny, tabliczka metalowa z napisem:

ŻOŁNIERZ PARTYZANT

WITEK BRONISŁAW

UR. 05.08.1921

POLEGŁ 21.VII.1944

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1954-56
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Branisław Witek, żołnierz, partyzant, ur. 05.08.1921, poległ 21.VII.1944 r.
Zdjęcia
 

Flaga