Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Pińczów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-02-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Pińczów
1. Miejscowość Pińczów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmentarzyk zw. "Zawiezieniem"
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarzyk znajduje się w Pińczowie przy ul. 11 Listopada, na skłonie wzgórza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Od wejścia, główna alejka prowadzi do mogiły czterech instruktorów harcerskich z Szarych Szeregów. Druga z mogił "Zawiezienia" jest zbiorowym grobem więźniów zamordowanych przez hitlerowskich oprawców w okolicznych lasach. W środku cmentarza znajduje się Pomnik z Godłem Polski i napisem. Przy ogrodzeniu znajduje się tablica informacyjna.
11. Nazwa obiektu Miejsce Straceń "Zawiezienie"
12. Lokalizacja Cmentarz znaduje się w Pińczowie przy ul. 11 Listopada, na skłonie wzgórza.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Od wejścia, główna alejka prowadzi do mogiły czterech instruktorów harcerskich z Szarych Szeregów. Na płycie marmurowej brzmi napis:

HARCERZOM

Waldemar Kaczmarczyk

Czesław Lech

Zdzisław Marczewski

Antoni Piasecki

Poległym z rąk Okupanta 1.VII.1943

Druga z mogił "Zawiezienia" jest zbiorowym grobem więźniów zamordowanych przez hitlerowskich oprawców w okolicznych lasach. Na mogile napis:

TU SPOCZYWAJĄ PROCHY OFIAR FASZYZMU HITLEROWSKIEGO DZIAŁACZEK RUCHU OPORU Z RADOMIA I POWIATU

W środku cmentarza znajduje się Pomnik z Godłem Polski i napisem:

OFIAROM ZBRODNI HITLEROWSKIEJ

Przy ogrodzeniu znajduje się tablica informacyjna.

18. Bibliografia Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-02-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Pińczów
1. Miejscowość Pińczów
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 938; w tym zidentyfikowanych: brak danych
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojenny w Pińczowie ul. Grodziskowa
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Cmentarz położony przy ul. Grodziskowej, za cmentarzem katolickim (przylega do niego z jednej strony)
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu

Założona na planie trapezu, rozszerzającego się ku górze. Otoczony murem z łamanego wapienia, z cementową nakrywą. Od strony pola i sadu ogrodzenie częściowo z uskokami; od stony cmentarza katolickiego bramka z żelazną kratą, w której widnieją daty 1914-1915. Od bramki prowadzi alejka, rozwidlająca się na boki wzdłuż ogrodzenia, kończąc się stopniami wychodzącymi na taras w górnej części cmentarza, na którym stoi murowana tablica (4,8 m x 4,8 m). Kaplica na planie kwadratu, z ciosów kamiennych, otwarta na cmentarz arkadą, w której żelazna, ażurowa 3-częściowa brama, nakryta dachem namiotowym z blachy zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. Wewnątrz, na tylniej ścianie ołtarz, nad którym drewniany krzyż, w bocznych ścianach otwory o kształcie greckiego krzyża, po lewej stronie wmurowana kamienna tabliczka (54 x 76 cm) z wyrytym napisem: NIEZNANEMU/ ŻOŁNIERZOWI/ PIŃCZÓW 20.IX.1925.

W dolnej części cmentarza, pod murem, dwie kwatery z 55 żeliwnymi krzyżami. Wyżej, między alejkami, rząd 24 kwater oddzielonych od siebie płytami chodnikowymi, z 247 krzyżami. Krzyże żeliwne o wys. ok. 150 cm, 6 rodzajów. Część krzyży z tabliczkami, na których podane nazwiska i narodowość żołnierzy oraz daty śmierci. Kwatery porośnięte trawą, luźno rozrzuconych kilka drzew liściastych, krzyże zardzewiałe, część połamana.

11. Nazwa obiektu Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Pińczowie
12. Lokalizacja Cmentarz położony przy ul. Grodziskowej, za cmentarzem katolickim (cmentarz wojenny przylega do niego z jedej strony), na stoku wzgórza.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Założona na planie trapezu, rozszerzającego się ku górze. Otoczony murem z łamanego wapienia, z cementową nakrywą. Od strony pola i sadu ogrodzenie częściowo z uskokami; od stony cmentarza katolickiego bramka z żelazną kratą, w której widnieją daty 1914-1915. Od bramki prowadzi alejka, rozwidlająca się na boki wzdłuż ogrodzenia, kończąc się stopniami wychodzącymi na taras w górnej części cmentarza, na którym stoi murowana tablica (4,8 m x 4,8 m). Kaplica na planie kwadratu, z ciosów kamiennych, otwarta na cmentarz arkadą, w której żelazna, ażurowa 3-częściowa brama, nakryta dachem namiotowym z blachy zwieńczonym żelaznym krzyżykiem. Wewnątrz, na tylniej ścianie ołtarz, nad którym drewniany krzyż, w bocznych ścianach otwory o kształcie greckiego krzyża, po lewej stronie wmurowana kamienna tabliczka (54 x 76 cm) z wyrytym napisem: NIEZNANEMU/ ŻOŁNIERZOWI/ PIŃCZÓW 20.IX.1925.

W dolnej części cmentarza, pod murem, dwie kwatery z 55 żeliwnymi krzyżami. Wyżej, między alejkami, rząd 24 kwater oddzielonych od siebie płytami chodnikowymi, z 247 krzyżami. Krzyże żeliwne o wys. ok. 150 cm, 6 rodzajów. Część krzyży z tabliczkami, na których podane nazwiska i narodowość żołnierzy oraz daty śmierci. Kwatery porośnięte trawą, luźno rozrzuconych kilka drzew liściastych, krzyże zardzewiałe, część połamana.

18. Bibliografia U. Oettingen, Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim, Warszawa-Kraków 1988, s. 177-183
19. Rok powstania obiektu ok. 1917
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny I_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby Ewidencja pochowanych znajduje się w dokumentacji
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-02-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Pińczów
1. Miejscowość Pińczów, ul. Grodziskowa
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 6; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Pińczowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Grób znajduje się w zachodniej części cmentarza katolickiego.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Krzyż żeliwny, płyta betonowa obłożona płytkami lastrico, ogrodzenie łańcuchowe.
11. Nazwa obiektu Grób Żołnierzy Września 1939 r.
12. Lokalizacja Grób znajduje się w zachodniej części cmentarza katolickiego
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Krzyż żeliwny, płyta betonowa obłożona płytkami lastrico, ogrodzenie łańcuchowe. Treść napisu memoratywnego:

Ś.P.

TU SPOCZYWA

SZEŚCIU ŻOŁNIERZY WP

POLEGŁYCH W OBRONIE

OJCZYZNY - WRZESIEŃ 1939

POKÓJ ICH DUSZOM

18. Bibliografia Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 09-02-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Pińczowski
Gmina Pińczów
1. Miejscowość Pińczów, ul. Grodziskowa
2. Rodzaj obiektu pomnik_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 5
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Pińczowie, ul. Grodziskowa
5. Rodzaj lokalizacji cmenatrz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pińczowie, pierwsze wejście od strony miasta po prawej.
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Krzyż z brzozy, pomnik wykonany z kamienia pińczowskiego.
11. Nazwa obiektu Pomnik Katyński
12. Lokalizacja Pomnik zlokalizowany na cmentarzu parafialnym, pierwsze wejście od strony miasta po prawej.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Krzyż z brzozy, pomnik z kamienia pińczowskiego. Na krzyżu napis: KATYŃ 1940 natomiast na pomniku:

PAMIĘCI

MIESZKAŃCÓW PIŃCZOWA ZAMORDOWANYCH

W KATYNIU

por. ZENON CHAT

por. WŁADYSŁAW BŁASZCZYKIEWICZ

por. TADEUSZ GÓRECKI

kpt. ANTONI TOPOROWSKI

por. JÓZEF MOSKAL

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny  
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność  
25. Osoby

por. Zenon Chat

por. Władysław Błaszczykiewicz

por. Tadeusz Górecki

kpt. Antoni Toporowski

por. Józef Moskal

Zdjęcia
 

Flaga