Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Radoszyce

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Okrawężnikowany betonowym murkiem, ogrodzony łańcuchem na metalowych słupkach pomnik z głazu granitowego z płytą z czarnego marmuru. W 2009 r. pomnik został zmodernizowany.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Okrawężnikowany betonowym murkiem, ogrodzony łańcuchem na metalowych słupkach pomnik z głazu granitowego, pow. 48 m2. W 2009 r. pomnik został zmodernizowany - na głazie powinna znajdować się płyta z czarnego marmuru z napisem: "CZEŚĆ PAMIĘCI POLEGŁYM W WALKACH Z FASZYZMEM HITLEROWSKIM W LATACH 1939 - 1945"
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Okrawężnikowana betonowym murkiem mogiła z wbudowanym metalowym krzyżem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła 2,7 m2 okraweżnikowana betonym murkiem z wbudowanym metalowym krzyżem i tabliczką z napisem : Ś.P. Kazimierz Stępień żył lat 33 zginął w r. 1944 Spokój Jego Duszy
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Stępień Kazimierz, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data śmierci - 1944.09.29, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z pionową płytą również lastrykową, do niej przymocowana szklana tablica
11. Nazwa obiektu Mogiła wojenna partyzanta Bolesława Siwczk
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka 2,7 m2 z pionową płytą również lastrykową do niej przymocowana szklana tablica z napisem: Bolesław Siwczk żył lat 19 zginął śmiercią tragiczną z rąk okupanta dn. 29.IX.1944 r. w boju pod Gruszką Pokój Jego Duszy.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Siwczk Bolesław, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - Partyzant, data urodzenia  - 1925 r., data śmierci - 29.IX.1944 r., miejsce śmierci - pod miejscowością Gruszka, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z krzyżem i dwiema płytami po bokach
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka 2,7 m2 z krzyżem i dwiema płytami po bokach, na których widnieje napis: Tu spoczywa rodzina Janusów wymordowana przez hitlerowców w roku 1943
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z białego piaskowca w formie płyty i krzyża z rytym napisem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik 2,7 m z białego piaskowca w formie płyty i krzyża z rytym napisem: Ś.P. Pacak Julia żyła lat 55 zginęła tragicznie dn. 8.III.1943 r. Matko zawsze żyjesz w sercach naszych 
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Pacak Julia, Polka, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data śmierci - 8.III.1943 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik granitowy 1,9 m2 z pionową płytą również granitową, na której widnieje napis
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik granitowy 1,9 m2 z pionową płytą również granitową, na której widnieje napis: Ś.P. Antoni Pacak żył lat 33, zm. 1944 r., Spoczywaj w Pokoju
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Pacak Antoni, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1911 r., data śmierci - 1944 r., miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka, zakryty pełną płytą, powierzchnia 2,7 m2
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka o pow. 2,7 m2, zakryty pełną płytą, na pomniku widnieje napis: Ś.P. Stefan i Tadeusz Nowak zginęli z rąk hitler. dn. 29.IX.1944 r. Pokój Ich Duszom
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. Nowak Stefan, Polak, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1899 r., data śmierci - 29.IX.1944 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach

2. Nowak Tadeusz, Polak, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1904 r., data śmierci - 29.IX.1944 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła okrawężnikowana betonowym murkiem, wewnątrz płyta z piaskowca i obelisk z marmuru ze zdjęciem
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Mogiła 2,7 m2 okrawężnikowana betonowym murkiem wew. płyta z piaskowca i obelisk z marmuru ze zdjęciem. Na płycie i obelisku widnieją ryte napisy: Gamzat Murmazajew ur. 1921 r. Poległ 30.IX.1944 r. POLSKIM I RADZIECKIM PARTYZANTOM POLEGŁYM W WALKACH Z HITLEROWSKIM OKUPANTEM W 1944 R. POD GRUSZKĄ I RADOSZYCAMI, CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność

Narodowośc: rosyjska_

Narodowość: polska_

25. Osoby Gamzat Murmazajew, Rosjanin, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - żołnierz Armii Radzieckiej, data urodzenia  - 1921 r., data śmierci - 30.IX.1944 r., miejsce śmierci - pod miejscowością Gruszka, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-009

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Nowy pomnik z czarną granitową tablicą
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik 2,7 m2 z czarną tablicą, na której widnieje napis nastepującej treści: Ś.P. JAN ŁABENDOWICZ ŻYŁ LAT 54 ZM. 6.01.2003, FRANCISZEK ŁABENDOWICZ ŻYŁ LAT 42 ZM. 17.12.1942 POKÓJ ICH DUSZOM
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Łabendowicz Franciszek, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 14.11.1900 r., data śmierci - 17.12.1942 r., miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-010

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik granitowy z pionową granitową płytą. Pomnik o powierzchni 1,9 m2
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik granitowy 1,9 m2 z pionową płytą również granitową, na której widnieje napis: Ś.P. JAN LIPNICKI ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ 03.IX.1944 R. SPOCZYWAJ W POKOJU
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Lipnicki Jan, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1920 r., data śmierci - 3.IX.1944 r., miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-011

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z pionową płytą również lastrykową, do niej przymocowana szklana tablica
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka 2,7 m2 z pionową płytą również lastrykową, do niej przymocowana szklana tablica z napisem: Ś.P. Bolesław Krzysztofik żył lat 28 zg. śm. trag. 24.IX.1944 r. Pokój Jego Duszy
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Krzysztofik Bolesław, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1916 r., data śmierci - 24.IX.1944 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-012

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z trzema lastrykowymi kolumnami do których przymocowany jest krzyż oraz pionową płytą również lastrykową ze szklaną tablicą
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka 2,7 m2 z trzema lastrykowymi kolumnami do których przymocowany jest krzyż oraz z pionową płytą również lastrykową do niej przymocowana szklana tablica z napisem: Ś.P. Andrzej Kołodziejski żył lat 35 zg. śm. trag. 2.IX.1944 r.
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Kołodziejski Andrzej, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1909 r., data śmierci - 2.IX.1944 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-013

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik granitowy o powierzchni 1,9 m2 z pionową granitową płytą
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik granitowy 1,9 m2 z pionową granitową płytą, na której widnieje napis: Ś.P. GENOWEFA I JULIAN CISZKOWIE ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ 29.IX.1944 R. SPOCZYWAJCIE W POKOJU
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. Genowefa Ciszek, Polka, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1913 r., data śmierci - 1.X.1944 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach

2. Julian Ciszek, Polak, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia - 1908 r., data śmierci - 1.X.1944 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-014

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z pionową płytą również lastrykową, do niej przymocowana szklana tablica
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka 2,7 m2 z pionową płytą również lastrykową, do niej przymocowana szklana tablica, na której widnieje napis: Ś.P. Bronisław Gorzelak ur. 11.VII.1920 r. Żołnierz AK rozstrzelany przez gestapo w dniu 23.III.1943 r. Przy krzyżówkach do Podlesia, Boże Zbaw
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Gorzelak Bronisław, Polak, okres historyczny - II wojna światowa, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - żołnierz AK, data urodzenia  - 11.07.1920 r., data śmierci - 1943.03.23, miejsce śmierci - rozstrzelany w lesie przy krzyżówkach do Podlesia, pierwotne miejsce pochowania - miejsce egzekucji, po ekshumacji przeniesiono zwłoki na Cmentarz w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-015

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik granitowy z pionową granitową płytą o powierzchni 1,9 m2
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik granitowy 1,9 m2 z pionową granitową płytą, na której widnieje napis: Ś.P. CISZEK ANTONI ZM. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ Z RĄK HITLEROWSKICH 04.X.1944 R. POGRĄŻENI W SMUTKU POZOSTALI ŻONA I DZIECI
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Ciszek Antoni, Polak, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1883 r., data śmierci - 4.X.1944 r., miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-016

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; sw tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z pionową płytą, również lastrykową do niej przymocowana szklana tablica
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka z pionową płytą lastrykową, do której przymocowana jest szklana tablica  z napisem: Ś.P. JAN CIESIELSKI ŻYŁ LAT 29 ZG. ŚM. TRAG. 03.09.1944 R. POKÓJ JEGO DUSZY
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Cisielski Jan, Polak, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1916 r., miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 06-06-017

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Konecki
Gmina Radoszyce
1. Miejscowość Radoszyce, ul. Kielecka
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Radoszycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Radoszyce
7. Nr działki 8193
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Pomnik z lastryka z dwoma pionowymi płytami również lastrykowymi do jednej przymocowana szklana tablica, do drugiej krzyż
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska gminna ewidencja zabytków
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Pomnik z lastryka 2,7 m2 z dwoma pionowymi płytami również lastrykowymi, do jednej przymocowany krzyż, do drugiej szklana tablica z napisem: Ś.P. Władysław Bednarski żył lat 40 zg. dn 1-X-1944 r. z rąk hitlerowców POKÓJ JEGO DUSZY
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Bednarski Władysław, Polak, ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r., przynależność - ludność cywilna, data urodzenia  - 1904 r., data śmierci - 1944.10.01 r., miejsce śmierci - brak danych, miejsce pochowania - cmentarz parafialny w Radoszycach
Zdjęcia
 

Flaga