Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Bałtów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Okół
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 4; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Okół
7. Nr działki 222
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest na starym cmentarzu parafialnym
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany z lastryka
11. Nazwa obiektu mogiła ludności cywilnej
12. Lokalizacja w zachodniej cześci cmentarza parafialnego
13. Ochrona konserwatorska plan zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
15. Zarządca działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z lastryka. Treść napisu memoratywnego:

Marianna Golińska żyła lat 36

Janina Golińska żyła lat 6

Zenon Goliński żył lat 11

Stanisław Goliński żył lat 9

Zginęli śmiercią tragiczna dn. 22.10.1943 r.

 

18. Bibliografia

"Ziemia radomska w walce z okupantem"

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1960 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Marianna Golińska, lat 36, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole

Janina Golińska, lat 6, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole

Zenon Goliński, lat 11, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole

Stanisław Goliński, lat 9, narodowość polska, miejsce śmierci - Pętkowice, miejsce pochowania - cmentarz w Okole

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Bałtów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 4; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Bałtowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Bałtów
7. Nr działki 898/2
8. Opis lokalizacji dolny cmentarz parafialny w Bałtowie
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany jest z lastryka
11. Nazwa obiektu mogiła ludności cywilnej poległej z rąk hitlerowskich w 1943 r.
12. Lokalizacja dolny cmentarz parafialny w Bałtowie, część wschodnia, w pobliżu ogrodzenia
13. Ochrona konserwatorska plan zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Bałtowie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Bałtowie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z lastryka. Treść napisu memoratywnego:

Jan Wolak żył lat 34

Stefan Wolak żył lat 23

Władysław Walczyk żył lat 23

Feliks Mroczek żył lat 37

Zginęli śmiercią tragiczną z rąk okupanta hitlerowskiego w roku 1943.

18. Bibliografia

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu ok. 1965 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jan Wolak, lat 34, narodowość polska

Stefan Wolak, lat 23, narodowść polska

Władysław Walczyk, lat 23, narodowość polska

Feliks Mroczek, lat 37, narodowość polska

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Okół
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 5
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Okół
7. Nr działki 222
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest na starym cmentarzu parafialnym
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany z marmuru
11. Nazwa obiektu mogiła ludności cywilnej
12. Lokalizacja Mogiła położona na starym cmentarzu parafialnym w Okole
13. Ochrona konserwatorska plan zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
15. Zarządca działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z marmuru. Treść napisu memoratywnego:

Zofia Sałek były członek PPR zamordowana przez niemieckich okupantów dnia 29.10.1943 r. przeżywszy lat 48.

Antoni Sałek żył lat 30 były członek - KZMP, PPR, GL.

Helena Sałek żyła lat 34 były członek PPR

Stanisław Sałek żył lat 6

Jan Sałek żył lat 3

Cześć Ich Pamięci

18. Bibliografia

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1960 r.
20. Opis powstania obiektu powstał z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kielcach
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego po 1.09.1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Zofia Sałek, lat 48, narodowość polska, były członek PPR, zamordowana 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice

Antoni Sałek, lat 30, narodowość polska, były członek - KZMP, PPR, GL, zamordowany 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice

Helena Sałek, lat 34, narodowość polska, były członek PPR, zamordowana 29.10.,1943 r. w miejscowości Pętkowice

Stanisław Sałek, lat 6, narodowość polska, zamordowany 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice

Jan Sałek, lat 3, narodowość polska, zamordowany 29.10.1943 r. w miejscowości Pętkowice

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Okół
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Okół
7. Nr działki 222
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest pośrodku starego cmentarza parafialnego
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany jest z lastryka
11. Nazwa obiektu mogiła ludności cywilnej
12. Lokalizacja pośrodku starego cmentarza parafialnego
13. Ochrona konserwatorska plan zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
15. Zarządca działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z lastryka. Treść napisu na płycie:

Tow. Boroń Piotr

członek PPR i GL

bestialsko zamordowany w 1943 r. przez reakcyjną bandę

Cześć Jego Pamięci

W XXV rocznicę powstania PRL

Społeczeństwo Ziemi Lipskiej

18. Bibliografia

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1970 r.
20. Opis powstania obiektu powstał z inicjatywy Urzędu Powiatowego w Lipsku
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji totalitarnych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Piotr Boroń, członek PPR i GL, zamordowany w 1943 r. 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Okół
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Okół
7. Nr działki 222
8. Opis lokalizacji mogiła usytuowana na nowym cmentarzu
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany z białego piaskowca
11. Nazwa obiektu mogiła ludności cywilnej
12. Lokalizacja nowy cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
13. Ochrona konserwatorska zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
15. Zarządca działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z białego piaskowca. Treść napisu memoratywnego:

Kostrzewa Jan

żył lat 42

zginął śmiercią tragiczną dn. 12.11.1943 r.

Pokój Jego Duszy

 

18. Bibliografia

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1949 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiara represji okupanta niemieckiego
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Kostrzewa Jan, żył lat 42, data śmierci - 12.11.1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Okół
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Okół
7. Nr działki 222
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest w środkowej części nowego cmentarza
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany z białego piaskowca
11. Nazwa obiektu mogiła ludności cywilnej
12. Lokalizacja w środkowej części nowego cmentarza
13. Ochrona konserwatorska zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
15. Zarządca działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z białego piaskowca. Treść napisu memoratywnego:

Skwarek Jan, żył lat 63

zginął śmiercią tragiczną dn. 20.10.1943 r.

Pokój Jego Duszy

Skwarek Franciszek, żył lat 30

zginął śmiercią tragiczną dn. 20.10.1943 r.

Pokój Jego Duszy

18. Bibliografia

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1950 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania z rąk okupanta niemieckiego
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Skwarek Jan, lat 63, narodowość polska, data śmierci - 20.10.1943 r., miejsce śmierci - Pętkowice

Skwarek Franciszek, lat 30, narodowość polska, data śmierci - 20.10.1943 r., miejsce śmierci - Pętkowice

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Okół
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafii Polsko-Katolickiej w Okole
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Okół
7. Nr działki 222
8. Opis lokalizacji mogiła położona jest pośrodku starego cmentarza parafialnego
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu pomnik wykonany z piaskowca białego
11. Nazwa obiektu mogiła żołnierza WP
12. Lokalizacja pośrodku starego cmentarza parafialnego w Okole
13. Ochrona konserwatorska zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
15. Zarządca działki Parafia Polsko-Katolicka w Okole
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Pomnik wykonany z białego piaskowca. Treść napisu memoratywnego:

Teodor Mgłosiek

żył lat 22, zginął 15.04.1943 r.

Jako sierżant Polski

Na polu walki

18. Bibliografia

"Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w woj. kieleckim"

19. Rok powstania obiektu 1949 r.
20. Opis powstania obiektu obiekt powstał dzięki rodzinie poległego
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w czasie działań wojennych
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Teodor Mgłosiek, lat 22, przynależność - Wojsko Polskie, data śmierci - 15.04.1943 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-04-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bałtów
1. Miejscowość Lemierze
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 77; w tym zidentyfikowanych: 37
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz wojenny żołnierzy poległych ok. 1940 r.
5. Rodzaj lokalizacji las
6. Dawna nazwa miejscowości Lemierze
7. Nr działki 1287
8. Opis lokalizacji cmentarz usytuowany w lesie w sąsiedztwie miejscowości Boria
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu cmentarz ogrodzony murem z kamienia, nagobki obramowane cementowymi ramami
11. Nazwa obiektu cmentarz żołnierzy poległych ok. 1940 r.
12. Lokalizacja na skraju wsi Lemierzy gm. Bałtów
13. Ochrona konserwatorska zapis w planie zagospodarowania przestrzennego
14. Właściciel działki Urząd Gminy Bałtów
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Bałtowie, Urząd Gminy w Bałtowie
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Cmentarz ogrodzony murem z kamienia, nagrobki obramowane cementowymi ramami. Powierzchnia cmentarza około 0,70 ha.

18. Bibliografia

brak

19. Rok powstania obiektu ok. 1940 r.
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych, jeńcy wojenni
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

 

Zdjęcia
 

Flaga