Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Bodzechów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-05-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bodzechów
1. Miejscowość Szewna, ul. Armii Ludowej
2. Rodzaj obiektu

grób_ zbiorowy_

3. Liczba pochowanych 11; w tym zidentyfikowanych: 11
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
6. Dawna nazwa miejscowości Szewna
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji Mogiła zbiorowa znajduje się na cmentarzu parafialnym w kwaterze Ł
9. Opis topografii fot. 3
10. Opis obiektu Głównym elementem aranżacji mogiły jest rzeźba krzyża powstańczego z kamienia białego piaskowca
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Polskich - uczestników Powstania Styczniowego 1863 - 1864 zmarłych w domu szpitalnym dla rannych Rodaków, w wyniku odniesionych ran w Bitwie Bodzechowskiej 16 grudnia 1863 r. i potyczce w Częstocicach 10 marca 1864 r.
12. Lokalizacja kwatera Ł cmentarza parafialnego w Szewnie ul. Armii Ludowej
13. Ochrona konserwatorska w opracowniu rejestr zabytków ujęty cały cmentarz parafialny
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Głównym elementem aranżacji mogiły jest rzeźba krzyża powstańczego z kamienia białego piaskowca, jego ramię poprzeczne tworzy plastyczne ujęcie daty 1863 z płaskorzeźbą z czasów insurekcji 1863-1864 nałożoną na datę w centralnej części krzyża. W płaszczyźnie poziomej mogiły płyta kamienna z czerwonego granitu na której są napisy z liter kutych w granicie i mosiężnych o treści - przed Krzyżem: "Żołnierzom Polskim z Powstania Styczniowego 1863-1864", po prawej stronie Krzyża: "Żołnierze Polscy Powstania Styczniowego 1863-1864 Zmarli w Domu Szpitalnym w Klimkiewiczowie z Ran Odniesionych Podczas Bitwy Bodzechowskiej Pochowani w 1864 roku"
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 2001 rok
20. Opis powstania obiektu kontynuacja upamiętnienia insurekcji 1863-1864 wydarzeń, które miały miejsce w Ostrowcu Św. i okolicy
21. Autor projektu Pracownia Kamienia Artystycznego Przydsiębiorstwa Pozyskiwania i Przerobu Kamienia Budowlanego w Bodzechowie pani Justyny Karasińskiej
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

11 powstańców styczniowych:

1) Feliks Ozibowski - zmarły 4.01.1864 r.

2) Łukasz Bruzela - zmarły 9.01.1864 r.

3) Józef Serafin - zmarły 14.01.1864 r.

4) Józef Matysiak - zmarły 22.01.1864 r.

5) Ludwik niewiadomego nazwiska - zmarły 3.02.1864 r.

6) Stanisław Śliwa - zmarły 9.03.1864 r.

7) Karol Ciza - zmarły 12.03.1864 r.

8) Piotr Dębicki - zmarły 15.03.1864 r.

9) Józef Karpiński - zmarły 19.03.1864 r.

10) Józef Skaluta - zmarły 20.03.1864 r.

11) Niewiadomego imienia i nazwiska - zmarły 24.03.1864 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-05-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bodzechów
1. Miejscowość Szewna, ul. Armii Ludowej
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 4; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
6. Dawna nazwa miejscowości Szewna
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji Mogiła zbiorowa znajduje się na cmentarzu parafialnym w kwaterze B
9. Opis topografii fot. 6
10. Opis obiektu Nagrobek z płytą piaskowca
11. Nazwa obiektu Nagrobek żołnierzy Armii Krajowej z oddziału "Zawiszy"
12. Lokalizacja kwatera B cmentarza parafialnego w Szewnie ul. Armii Ludowej
13. Ochrona konserwatorska w opracowniu rejestr zabytków ujęty cały cmentarz parafialny
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Nagrobek z czerwonego piaskowca, tablica z nazwiskami poległych
18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w walce z okupantem
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

4 żołnierzy Armii Krajowej:

1) Marian Cisowski

2) Jerzy Żak

3) Jan Kocjan

4) Jerzy Skwarek

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-05-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bodzechów
1. Miejscowość Szewna, ul. Armii Ludowej
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
6. Dawna nazwa miejscowości Szewna
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji Mogiła indywidualna znajduje się na cmentarzu parafialnym w kwaterze Ł
9. Opis topografii fot. 1,2
10. Opis obiektu Obelisk z piaskowca
11. Nazwa obiektu Obelisk żołnierza Armii Krajowej z oddziału "Jędrusia"
12. Lokalizacja kwatera Ł cmentarza parafialnego w Szewnie ul. Armii Ludowej
13. Ochrona konserwatorska w opracowniu rejestr zabytków ujęty cały cmentarz parafialny
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Obelisk z piaskowca
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w walce z okupantem
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Tadeusz Mittestaed, żołnierz Armii Krajowej, zginął w potyczce z Niemcami w 1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-05-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bodzechów
1. Miejscowość Szewna, ul. Armii Ludowej
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
6. Dawna nazwa miejscowości Szewna
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji Mogiła indywidualna znajduje się na cmentarzu parafialnym w kwaterze F
9. Opis topografii fot. 4
10. Opis obiektu Nagrobek z płytą piaskowca
11. Nazwa obiektu Nagrobek żołnierza Armii Krajowej z oddziału "Zawiszy"
12. Lokalizacja kwatera F cmentarza parafialnego w Szewnie ul. Armii Ludowej
13. Ochrona konserwatorska w opracowniu rejestr zabytków ujęty cały cmentarz parafialny
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu Nagrobek z płytą piaskowca, krzyż z piaskowca, z 2 tablicami
18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy w walce z okupantem
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Jan Rogala, żołnierz Armii Krajowej, zginął w potyczce z Niemcami pod Jałowęsami w 1944 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-05-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Bodzechów
1. Miejscowość Szewna, ul. Armii Ludowej
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
5. Rodzaj lokalizacji Cmentarz Parafialny w Szewnie
6. Dawna nazwa miejscowości Szewna
7. Nr działki ---
8. Opis lokalizacji Mogiła zbiorowa znajduje się na cmentarzu parafialnym w kwaterze B
9. Opis topografii fot. 5, 7
10. Opis obiektu Nagrobek z napisem, ogrodzony czterema słupkami z kamienia, połączone rurkami, z lewej strony maszt wysokości 6 m, zakończony flagą biało-czerwoną.
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Polskich poległych w 1939 r.
12. Lokalizacja kwatera B cmentarza parafialnego w Szewnie ul. Armii Ludowej
13. Ochrona konserwatorska w opracowniu rejestr zabytków ujęty cały cmentarz parafialny
14. Właściciel działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
15. Zarządca działki Parafia Rzymsko-Katolicka w Szewnie
16. Nr obiektu ---
17. Opis obiektu

Nagrobek z napisem, ogrodzony czterema słupkami z kamienia, połaczone rurkami, z lewej strony maszt wysokości 6 m, zakończony flagą biało-czerwoną. Treść napisu:

Tu spoczywa 5-ciu żołnierzy

Polskich, którzy zginęli

7.09.1939 r. na polach Chmielowa

w obronie Ojczyzny

Cześć Bohaterom

18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu brak danych
20. Opis powstania obiektu brak danych
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierz poległy
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

5 żołnierzy Wojska Polskiego; brak danych

Zdjęcia
 

Flaga