Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Ćmielów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-06-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ćmielów
1. Miejscowość Czarna Glina
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji ---
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Czarna Glina
7. Nr działki brak danych
8. Opis lokalizacji Przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich ok 300 m. po lewej stronie drogi. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły.
9. Opis topografii wpółrzędne N50 56'3'' E21 30'1''
10. Opis obiektu Mogiła obetonowana, przykryta poziomą płytą z piaskowca. Obiekt ogrodzony drewnianym płotkiem
11. Nazwa obiektu Mogiła zbiorowa uczestników powstania styczniowego 1863 r.
12. Lokalizacja Ok. 300 m. po lewej stronie drogi przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły.
13. Ochrona konserwatorska obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 494/A z 24.05.1993 r., w gminnej ewidencji zabytków - nr 6/2092
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim
16. Nr obiektu w gminnej ewidencji zabytków nr 6/2092
17. Opis obiektu

Pomnik w formie poziomej płyty z piaskowca o rozmiarach ok. 160 x 100 cm, ogrodzony drewnianym płotkiem. Na płycie znajduje się napis:

PARTYZANCI/ JULIAN OLCZYK/ HENRYK WÓJCICKI/ ZGINĘLI W WALCE/ Z SIŁAMI CARSKIMI/ W 1863 R

W STULECIE POWSTANIA/ STYCZNIOWEGO/ PŁYTĘ POŁOŻYŁO/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE/ DLA PRACUJĄCYCH/ W OSTROWCU

18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu 1963
20. Opis powstania obiektu płytę położyło Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących z Ostrowca Świętokrzyskiego
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania powstańcy polegli w walce o niepodległość
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

2 osoby:

Julian Olczyk - uczestnik powstania styczniowego; data urodzenia, data śmierci, stopień - brak danych

Henryk Wójcicki - uczestnik powstania styczniowego; data urodzenia, data śmierci, stopień - brak danych

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-06-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ćmielów
1. Miejscowość Czarna Glina
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 0
4. Nazwa lokalizacji ---
5. Rodzaj lokalizacji w lesie
6. Dawna nazwa miejscowości Czarna Glina
7. Nr działki brak danych
8. Opis lokalizacji Przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich ok 300 m. po lewej stronie drogi. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły. Położona 15 m od mogiły powstańców Juliana Olczyka i Henryka Wójcickiego
9. Opis topografii wpółrzędne N50 56'3'' E21 30'1''
10. Opis obiektu Mogiła obetonowana, przykryta poziomą płytą z piaskowca. Obiekt ogrodzony drewnianym płotkiem. Na mogile znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca krzyż a pod nim skrzyżowaną szablę i kosę.
11. Nazwa obiektu mogiła powstańca
12. Lokalizacja Ok. 300 m. po lewej stronie drogi przy wyjeździe z Czarnej Gliny w stronę Piasków Brzóstowskich. Przy drodze znajduje się metalowa tabliczka pokazująca kierunek dojścia do mogiły. Położona 15 m od mogiły powstańców Juliana Olczyka i Henryka Wójcickiego.
13. Ochrona konserwatorska brak wpisu do rejestru zabytków
14. Właściciel działki Skarb Państwa
15. Zarządca działki Nadleśnictwo w Ostrowcu Świętokrzyskim
16. Nr obiektu w gminnej ewidencji zabytków nr 7/2092
17. Opis obiektu

Pomnik w formie poziomej płyty z piaskowca o rozmiarach ok. 160 x 100 cm, ogrodzony drewnianym płotkiem. Na płycie znajduje się napis:

PAMIĘCI POWSTAŃCA/ Z 1863 R.

18. Bibliografia brak danych
19. Rok powstania obiektu mogiła z 1863 roku z płytą z 1905 r.
20. Opis powstania obiektu płyta ufundowana staraniem prof. Jeżowskiego
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania powstaniec poległy w walce o niepodległość
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

brak danych

Zdjęcia
 

Flaga