Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Gmina Waśniów

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-08-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Waśniów
1. Miejscowość Waśniów
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Waśniowie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 24/1
8. Opis lokalizacji Cmentarz parafialny znajduje się w miejscowości Waśniów ul. Rynek
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta lastrikowa na fundamencie betonowym z płytą nagrobną
11. Nazwa obiektu Mogiła żołnierzy WP poległych w 1945 r. 
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Waśniów
15. Zarządca działki Proboszcz Parafii Waśniów
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta lastrikowa o wym. 2,08 x 1,82 m. na fundamencie betonowym z płytą nagrobną. Treść napisu memoratywnego:

WOJSKO POLSKIE/ 24 BATALION SAP/ CZESŁAW PASICKI/ URODZONY W 1924 R/ POLEGŁY W 1945 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

WOJSKO POLSKIE/ 24 BATALION SAP/ ŻOŁNIERZ NIEZNANY/ POLEGŁY W 1945 R./ CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

18. Bibliografia "Miejsca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989 r.
19. Rok powstania obiektu wrzesień 1994 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu Stanisław Woś
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. Czesław Pasicki, data urodzenia - 1924 r., data śmierci - 1945 r., żołnierz Wojska Polskiego 24 Batalion SAP

2. Nieznany Żołnierz Wojska Polskiego - 24 Batalion SAP, data śmierci - 1945 r.

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-08-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Waśniów
1. Miejscowość Momina
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 4; w tym zidentyfikowanych: 4
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Mominie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości ---
7. Nr działki 92
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu Płyta granitowa ma ceglanym fundamencie z granitową tablicą nagrobną
11. Nazwa obiektu Mogiła Żołnierzy Armii Krajowej poległych w 1939 -1945
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki Parafia Momina
15. Zarządca działki Proboszcz Parafii Momina
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Płyta granitowa o wym. 1,7 m x 1,9 m na cegalnym fundamencie z granitową tablicą nagrobną. Treść napisu memoratywnego:

ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ 

PLACÓWKA MOMINA

POLEGŁYM W CZASIE OKUPACJI

1939 - 1945

st. sierż. EDWARD BAKA "Figiel" LAT 34

plut. ZYGMUNT KOSMACIŃSKI "Zygmunt" LAT 32

kapr. WINCENTY BARAŃSKI "Lopek" LAT 21

kapr. CELESTYN KASIŃSKI "Wolny" LAT 18

TOWARZYSZE BRONI

I SPOŁECZEŃSTWO GMINY WAŚNIÓW

18. Bibliografia ---
19. Rok powstania obiektu 1997 r.
20. Opis powstania obiektu brak
21. Autor projektu Henryk Przygoda
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

1. st. sierż. Edward Baka "Figiel" - lat 34

2. plut. Zygmunt Kosmaciński "Zygmunt" - lat 32

3. kapr. Wincenty Barański "Lopek" - lat 21

4. kapr. Celestyn Kasiński "Wolny" - lat 18

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-08-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Waśniów
1. Miejscowość Grzegorzowice
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: 3
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Grzegorzowicach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii ---
10. Opis obiektu 4 płyty betonowe na nich tablice metalowe z napisami, ogrodzenie na słupkach ceglanych połączonych prętem metalowym, krzyż a na nim orzeł wykonany z metalu, na jednym słupku znak Polski Walczącej wykonany z metalu.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

4 płyty betonowe, na których umieszczone są tablice z napisami; ogrodzenie na słupkach ceglanych połączonych prętem metalowym; krzyż, a na nim orzeł wykonany z metalu, na jednym słupku znak Polski Walczącej wykonany z metalu. Treść napisów na tablicach brzmi:

 KPT. PIOTR PRZEMYSKI PS. "ARES"

WIĘZIEŃ OŚWIĘCIMSKI

ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI

2 KROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH

ŻYŁ LAT 26

STRZ. MIECZYSŁAW HALEJAK PS. "KASPER"

ODZNACZONY KRZYŻEM WALECZNYCH

ŻYŁ LAT 26

STRZ. STANISŁAW CEBO PS. "KRUCZEK"

ŻYŁ LAT 25

 TU SPOCZYWAJĄ

ŻOŁNIERZE OR"SUROWIEC" 23 DP AK

ZAMORDOWANI PRZEZ OPRAWCÓW Z KIELECKIEGO

U.B. W DNIU 18 SIERPNIA 1945 R. W POKRZYWIANCE

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

18. Bibliografia "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989 r.
19. Rok powstania obiektu 1991 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu arch. Marek Adamski
22. Okres historyczny Okres_ po_ 1945_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

kpt. Piotr Przemyski ps. "Ares", lat 26, więzień oświęcimski, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz 2-krotnie Krzyżem Walecznych

strz. Mieczysław Halejak ps. "Kasper", lat 26, odznaczony Krzyżem Walecznych

strz. Stanisław Cebo ps. "Kruczek", lat 25

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-08-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Waśniów
1. Miejscowość Nagorzyce
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Nagorzycach
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła wykonana z piaskowca. Na płycie pionowej oraz na dwóch mniejszych metalowych tabliczkach widnieją napisy. Na płycie poziomej mogiły umieszczony krzyż.
11. Nazwa obiektu Grobowiec Stanisława i Elizy Pałac
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła wykonana z piaskowca. Na płycie pionowej oraz na dwóch mniejszych metalowych tabliczkach widnieją napisy. Na płycie poziomej mogiły umieszczony krzyż. Treść napisów:

na płycie pionowej:

KPT. MARIAŃSKI

STANISŁAW PAŁAC

1913 - 1983

ELIZA

ELIZA PAŁAC

1914 - 1988

na tabliczkach metalowych:

ELIZA PAŁAC PS. "ELIZA"

ŁĄCZNICZKA III ZGRUPOWANIA MARIAŃSKIEGO

ODZ. KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ, MEDALEM

WOJSKA POLSKIEGO ZM. 22.IV.1988 R.

 

STANISŁAW PAŁAC KPT. "MARIAŃSKI"

D-CA III ZGRUPOWANIA ŚWIĘTOKRZYSKICH ZGRUPOWAŃ

PARTYZANCKICH AK "PONURY", Z-CA D-CY I BAT. 2 PP LEG. AK

ODZNACZONY KRZYŻEM SREBRNYM VIRTUTI MILITARI, KRZYŻEM

WALECZNYCH, KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ, MEDALEM WOJSKA,

MEDALEM PRO FIDE ET PATRIA

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ 30.XI.1983 .

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1986 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu rodzina oraz Józef Piwnik partyzant AK ps. "Topola"
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Eliza Pałac "Eliza", ur. 1914 r., zm. 22.IV.1988 r., łącznik III żgrupowania Mariańskiego

kpt. Stanisław Pałac "Mariański", zm. 30.XI.1983 r., D-ca III Zgrupowania Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury", Z-ca D-cy I Batalionu  2 PP Leg. AK

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-08-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Waśniów
1. Miejscowość Momina
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Mominie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła z kamienia piaskowego, ogrodzenie z prętów metalowych osadzonych w cokole betonowym. Na mogile napis.
11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu

Mogiła z kamienia piaskowego, ogrodzenie z prętów metalowych osadzonych w cokole betonowym. Na mogile napis:

JÓZEF JAGNIŃSKI

UR. 15.IX.1900

ZM. 4.XII.1920

POŁOŻYŁ ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny wojna_ polsko-bolszewicka_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Józef Jagniński, ur. 15.IX.1900 r., zm. 4.XII.1920 r.
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-08-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Waśniów
1. Miejscowość Momina
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Katolicki w Mominie
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz katolicki
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji  
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Mogiła ziemna z brzozowymi krzyżami oraz biało - czerwonymi wstążkami
11. Nazwa obiektu Mogiła nieznanych żołnierzy
12. Lokalizacja  
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiektu  
17. Opis obiektu Mogiła ziemna z brzozowymi krzyżami oraz biało - czerwonymi wstążkami.
18. Bibliografia "Miejsca Pamięci Narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce 1989 r.
19. Rok powstania obiektu wrzesień 1994 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny brak danych
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga