Miejsca Pamięci Narodowej

www.kielce.uw.gov.pl

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-001

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Hubalczyków
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych brak danych; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Osiedle Stawki przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Rodzaj lokalizacji  
6. Dawna nazwa miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
7. Nr działki dz. nr ew. 26/8, obręb 19, arkusz 3
8. Opis lokalizacji Pomnik zlokalizowany jest na terenie działki gminnej przy ul. Hubalczyków, przed posesją Nr 53
9. Opis topografii zał.
10. Opis obiektu Na tle muru ekspozycyjnego wykonanego z czerwonego piaskowca rzeźba krzyża powstańczego z piaskowca białego, osadzonego w gruncie. Ramię poprzeczne krzyża tworzy datę: 1863. Cyfra 6 zawiera w sobie tarczę z herbami Polski, Litwy i Rusi. Poniżej tarczy wykuto napis. Wokół zostały posadzone zimozielone rośliny bylinowe.
11. Nazwa obiektu Mogiła powstańców insurekcji 1863-1864
12. Lokalizacja teren Osiedla Stawki, przy ul. Hubalczyków
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5
15. Zarządca działki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

Na tle muru ekspozycyjnego wykonanego z czerwonego piaskowca, rzeźba krzyża powstańczego z piaskowca białego osadzonego w gruncie. Ramię poprzeczne krzyża tworzy datę 1863. Cyfra 6 zawiera w sobie tarczę z herbami Polski, Litwy i Rusi. Poniżej tarczy wykuto napis:

MOGIŁA POWSTAŃCÓW/ ZMARŁYCH/ W TUTEJSZYM LAZARECIE/ W LATACH 1863-1864/ ODDALI ŻYCIE/ ZA OJCZYZNĘ.

Wokół zostały posadzone zimozielone rośliny bylinowe.

18. Bibliografia

art. "Ocalić od zapomnienia"

relacja ustna Pani Danuty Jabłońskiej zam. w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Stawki

19. Rok powstania obiektu 1997 r.
20. Opis powstania obiektu Na początku na mogile powstańczej był ustawiony krzyż drewniany z wyrytymi datami 1863-1934. W 1987 roku przed starym krzyżem ustawiono metalowy krzyż z wizerunkiem Jezusa. W 1997 r. został wykonany obecny pomnik. W roku 2007 wykonano nową aranżację zieleni w otoczeniu pomnika.
21. Autor projektu Zespół autorski: Tadeusz Maj, Kazimierz Muszyński, Zbigniew Pękala.
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze powstania 1863-1864 polegli w walce oraz zmarli w szpitalu powstańczym - lazarecie
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby brak danych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-002

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Ostrowiecka
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 17; w tym zidentyfikowanych: brak
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Ostrowiecka
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Denków
7. Nr działki dz. nr ew. 13, obręb 33, arkusz 4
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym obok kaplicy cmentarnej przy ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
9. Opis topografii zał.
10. Opis obiektu W półokręgu ustawiono 18 ociosanych bloków z czerwonego piaskowca, które mają symbolizować mogiły poległych. Przed nimi postawiono krzyż z bloków białego piaskowca. Na krzyżu wykuty orzeł, pod nim napis.
11. Nazwa obiektu Mogiła powstańców polskich poległych w 1863 r. w bitwie Bodzechowskiej
12. Lokalizacja obok kaplicy cmentarnej, w odległości 50 m od wejścia na teren cmentarza wejściem od ul. Ostrowieckiej
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. św.Stanisława Biskupa - Męczennika w Denkowie
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Stanisława Biskupa - Męczennika
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu

W półokręgu ustawiono 18 ociosanych bloków z czerwonego piaskowca, które mają symbolizować mogiły poległych. Przed nimi postawiono krzyż z bloków białego piaskowca. Na krzyżu wykuty orzeł, pod nim napis:

POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ/ W BITWIE BODZECHOWSKIEJ/ 16 GRUDNIA 1863

18. Bibliografia Księga skt. Cywilnych Gminy i Parafii Denków za rok 1848-68, 19.12.1863 wpis dokonany przez Ks. Ignacego Jopowicza. Akta w zbiorach Parafii Denków
19. Rok powstania obiektu 1963 r.
20. Opis powstania obiektu Pomnik powstał dla uczczenia pamięci powstańców poległych w dniu 16 grudnia 1863 r. na polach Bodzechowa i Goździelina
21. Autor projektu Zespół autorski: Tadeusz Maj, Kazimierz Muszyński, Zbigniew Pękala.
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze powstania 1863-1864 polegli w walce
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby 17 osób - brak danych odnośnie imion i nazwisk
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-003

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska
2. Rodzaj obiektu cmentarz_ wojenny_
3. Liczba pochowanych 227; w tym zidentyfikowanych: 81
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojenny 1914-1917 i 1939 r. ul. Denkowska
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
7. Nr działki dz. nr ew. 83, obręb 35, arkusz 1
8. Opis lokalizacji Kwatera wojenna na cmentarzu rzymsko - katolickim, położonym w centrum miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przy ul. Denkowskiej, kwatera G
9. Opis topografii zał.
10. Opis obiektu Po lewej stronie alejki skręcającej w prawo od głównego wejścia, 23 kwatery na zeskarpowanym terenie opadającym w kierunku północnym. Kwatery w czterech rzędach w betonowych obarmieniach z betonowymi krzyżami. Między kwaterami alejki porośnięte trawą, dwa drzewa - robinii akacjowej. Grunt piaszczysty mocno przepuszczalny.
11. Nazwa obiektu Cmentarz Wojenny 1914-1917 i 1939 r.
12. Lokalizacja Obiekt zlokalizowany przy wschodniej granicy cmentarza, w jego środkowej części.
13. Ochrona konserwatorska obiekt objęty ochroną konserwatorską
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Okólna 19
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Okólna 19
16. Nr obiektu brak
17. Opis obiektu Po lewej stronie alejki skręcającej w prawo od głównego wejścia, 23 kwatery na zeskarpowanym terenie opadającym w kierunku północnym. Kwatery w czterech rzędach w betonowych obramieniach z betonowymi krzyżami. Między kwaterami alejki porośnięte trawą, dwa drzewa - robinii akacjowej. Grunt piaszczysty mocno przepuszczalny.
18. Bibliografia

Kempka Stanisław "Projekt zagospodarowania kwatery wojennej na cmentarzu wyznaniowym Ostrowiec ul. Denkowska", Ostrowiec Św. 1967

Lista ustalonych nazwisk żołnierzy pochowanych na Cmentarzu Wojskowym w Ostrowcu, Zbiór Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Św.

Oetting Urszula, "Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim", PWN Warszawa - Kraków 1988, s.170, 171

"Pomniki walki i męczeństwa mieszkańców Ostrowca Św. z lat okupacji hitlerowskiej" Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Św., Muzeum Regionalne w Ostrowcu Św., 1967, s. 4

A. Śniegucka-Pawłowska, P.P.A.K. "Przestrzeń", Projekt zagospodarowania Cmentarza Wojennego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warszawa 1999 r.

Waldemar Ryszard Brociek, Cmentarz Wojenny w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwatery wojenne na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Denkowskiej), Ostrowiec 1999 r.

"SABAT" DLA CMENTARZY 2 CMENTARZ OSTOWIECKI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu Anna Śniegucka - Pawłowska P.P.A.K. PRZESTRZEŃ, Warszawa
22. Okres historyczny

I_ wojna_ światowa_

II_ wojna_ światowa_

23. Podstawy zakwalifikowania żołnierze polegli w czasie działań wojennych lub zmarli z ran w ostrowieckim szpitalu
24. Przynależność Narodowość: brak danych
25. Osoby  
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-004

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 30; w tym zidentyfikowanych: 30
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Wojenny ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz wojenny
6. Dawna nazwa miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
7. Nr działki dz. nr ew. 83, obręb 35, arkusz 1
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu wojennym, kwatera H, mogiła nr 2
9. Opis topografii zał.
10. Opis obiektu

Za prostopadłościanem o wymiarach: dług. 14 m, szer. 2,5 m i wys. 0,70 m, wyłożonym płytami z białego, a po bokach czerwonego piaskowca, pośrodku ustawiony postument o kształtach geometrycznych (wys. ok. 5,5 m) z centralnie umiejscowionym krzyżem wykonanym z czerwonego piaskowca. Na granitowej płycie napis:

ZGINĘLI/ ABYŚMY MY BYLI WOLNI

Na rozległym podium betonowe poduszki ze stalowymi tabliczkami z nazwiskami ofiar egzekucji z 30.IX.1942 r.

11. Nazwa obiektu  
12. Lokalizacja Mogiła położona na cmenatrzu wojennym, kwatera H, mogiła nr 2
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim
16. Nr obiekt mogiła nr 2 w kwaterze H
17. Opis obiektu

Za prostopadłościanem o wymiarach: dług. 14 m, szer. 2,5 m i wys. 0,70 m, wyłożonym płytami z białego, a po bokach z czerwonego piaskowca, pośrodku ustawiony postument o kształtach geometrycznych (wys. ok. 5,5 m) z centralnie umiejscowionym krzyżem wykonanym z czerwonego piaskowca. Na granitowej płycie napis:

ZGINĘLI/ ABYŚMY MY BYLI WOLNI

Na rozległym podium betonowe poduszki ze stalowymi tabliczkami z nazwiskami ofiar egzekucji z 30.IX.1942 r.

18. Bibliografia

Łada A., Kotasiak W., Ostrowiec Św. PH "Komex", 1991, s. 14

Jezewski S., "Zarys historii miasta Ostrowca od początku XX w., materiały z posiedzeń Towarzystwa Miłośników Ostrowca", z. 1 Ostrowiec 1970 r., s. 63-64

Mazur Marian Tadeusz "Bończa", "Szumiały nam świętokrzyskie jodły", s.67

Pomniki walki i męczeństwa mieszkańców Ostrowca Św. z lat okupacji hitlerowskiej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Kultury w Ostrowcu Św. Muzeum Regionalne w Ostrowcu Św., 1976, s. 16

"Pomniki", Urząd Miejski Wydział Kultury w Ostrowcu Św., Muzeum Regionalne w Ostrowcu Św., s. 15

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, woj. kieleckie, Warszawa 1980 r., s. 192

Relacja ustna Pana Zdzisława Żychnowskiego

"SABAT" DLA CMENTARZY 2 CMENTARZ OSTROWIECKI W OSTROWCU ŚW.

19. Rok powstania obiektu 1953 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny II_ wojna_ światowa_
23. Podstawy zakwalifikowania ofiary represji okupanta niemieckiego po 1 września 1939 r.
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby

Zbigniew Martin, lat 56, kupiec, stracony 30.IX.1942

Zbigniew Madejski, lat 51, nauczyciel, stracony 30.IX.1942

Stanisław Łoziński, lat 40, urzędnik, stracony 30.IX.1942

Stanisław Liburski, lat 32, nauczyciel, stracony 30.IX.1942

Józef Dudek, lat 35, lekarz medycyny, stracony 30.IX.1942

Feliks Pieterek, lat 24, urzędnik, stracony 30.IX.1942

Jan Plaskota, lat 40, kierownik eksp. Urzędu Pocztowego, stracony 30.IX.1942

Jan Dzienniak, lat 58, kupiec, stracony 30.IX.1942

Stanisław Matyas, lat 45, kierownik Wydz. Finansów Magistratu, stracony 30.IX.1942

Teodor Kosmaciński, lat 44, urzędnik, stracony 30.IX.1942

Stefan Kosmaciński, lat 46, kupiec, stracony 30.IX.1942

Witold Wróblewski, lat 47, Sekretarz Ubezpieczeń społecznych, stracony 30.IX.1942

Zygmunt Salomonowicz, lat 41, inżynier ZO, stracony 30.IX.1942

Jan Widmański, lat 23, urzędnik ubezpieczeń, stracony 30.IX.1942

Henryk Widmański, lat 60, mgr farmacji, stracony 30.IX.1942

Józef Gierdalski, lat 50, kupiec, stracony 30.IX.1942

KazimierzGałka, lat 46, robotnik ZO, stracony 30.IX.1942

Tadeusz Gryglewicz, lat19, uczeń Gimnazjum, stracony 30.IX.1942

Leon Braziulewicz, lat 50, mjr WP, stracony 30.IX.1942

Leon Smoleński, lat 47, drogista, kawaler Krzyża Virtuti Militari, stracony 30.IX.1942

Jan Trepczyński, lat 39, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Magistratu, stracony 30.IX.1942

Jan Gronwald, lat 43, inżynier ZO, stracony 30.IX.1942

Satnisław Salski, lat 56, przemysławiec, stracony 30.IX.1942

Antoni Grad, lat 39, kupiec, stracony 30.IX.1942

Władysław Opala, lat 47, kupiec, stracony 30.IX.1942

Franciszek Spath, lat 42, Naczelnik Urzędu Skarbowego, stracony 1942

Józef Szymczyk, lat 51, urzędnik ubezpieczeń, stracony 30.IX.1942

Jerzy Cywiński, lat 34, nauczyciel, stracony 30.IX.1942

Michał Pakuła, lat 44, lotnik WP, stracony 30.IX.1942

Bronisław Szymczyk, lat 32, urzędnik, stracony 30.IX.1942 

Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-005

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska
2. Rodzaj obiektu grób_ pojedynczy_
3. Liczba pochowanych 1; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski
7. Nr działki dz. nr ew. 83, obręb 35, arkusz 1
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym, kwatera A-1, mogiła nr 6
9. Opis topografii zał.
10. Opis obiektu Kamienny obelisk w kształcie trójkątnego graniastosłupa z wygrawerowanym z trzech stron tekstem. U podstawy pomnika od strony alejki umieszczona metalowa tablica z wygrawerowanym tekstem. Całość otoczona metalowymi rurkami pomalowanymi czarnym lakierem, wspartych na trzech betonowych słupkach.
11. Nazwa obiektu Mogiła ucznia ochotnika Zygmunta Derlikowskiego, 1920 r.
12. Lokalizacja Mogiła położona na cmenatrzu parafialnym, kwatera A-1, mogiła nr 6
13. Ochrona konserwatorska brak
14. Właściciel działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim
15. Zarządca działki Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim
16. Nr obiekt mogiła nr 6 w kwaterze A-1
17. Opis obiektu

Kamienny obelisk w kształcie trójkątnego graniastosłupa z wygrawerowanym z trzech stron tekstem. U podstawy pomnik od strony alejki umieszczona metalowa tablica z wygrawerowanym tekstem:

TU SPOCZYWA/ Ś.P./ ZYGMUNT DERLIKOWSKI/ UR. 2.I.1902 r POLEGŁ POD GRODNEM 25.IX.1920 r

Całość otoczona metalowymi rurkami, pomalowanymi czarnym lakierem, wspartych na trzech betonowych słupkach.

18. Bibliografia

Relacja ustna Pana Tadeusza Religi

Relacja ustana Proboszcza Parafii św. Michała Ks. Dziekana Tadeusza Lutkowskiego

"SABAT" DLA CMENTARZY 2 CMENTARZ OSTROWIECKI W OSTROWCU ŚW.

19. Rok powstania obiektu 1926 r.
20. Opis powstania obiektu Pomnik ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w wojnie 1920 r. został wystawiony w 1929 r. przez Urząd Miasta w Ostrowcu Św. Na pomniku są umieszczone nazwiska 4-ech uczniów ochotników, którzy w roku 1920 oddali życie w obronie kraju i nazwiska 25-ciu żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, pochodzących z rejonu Ostrowca Św. W 1992 roku wykonano wokół pomnika nową płytę z piaskowca z napisem: Tu spoczywa/ ś.p./ Zygmunt Derlikowski/ ur. 2.I.1902 r. poległ pod Grodnem 25.IX.1920 r
21. Autor projektu brak danych
22. Okres historyczny wojna_ polsko-bolszewicka_
23. Podstawy zakwalifikowania poległy w walce o niepodległość
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Zygmunt Derlikowski, ur. 2.I.1902 r., poległ 25.IX.1920 r. pod Grodnem
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-006

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 5; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w sektorze A
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Na piaskowym postumencie umieszczony krzyż. Od strony zachodniej i południowej wygrawerowany napis.
11. Nazwa obiektu Grób Teresy z Kotkowskich Narewskiej, polskiej Krzyżanki i opiekunki rannych powstańców z 1863 r.
12. Lokalizacja sektor A cmentarza parafialnego w Ostrowcu Św.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiekt  
17. Opis obiektu

Na piaskowym postumencie umieszczony krzyż. Od strony zachodniej i południowej wygrawerowany napis:

(od strony zachodniej)

Ś.P./ TERESA Z KOSTKOWSKICH/ NAREWSKA/ ŻYŁA L. 70 T.D. 24 GR. 1906 R./ POLSKA KRZYŻANKA OPIEKUNKA/ RANNYCH W ROKU 1863/ PRZYBRANA MATKA SIEROT BEZDOMNYCH/ WNUKI W DOWÓD MIŁOŚCI PRZYJĘLI JEJ/ ZWŁOKI STROSKANY MĄŻ PROSI O WESTCHNIENIE/ DO BOGA

od strony południowej wypisani sa pochowani z rodzin: Pietrzykowskich i Wolaszkiewiczów

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu 1907 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Teresa z Kotkowskich Narewska, zm. 24.12.1906 r., polska Krzyżanka, opiekunka rannych powstańców z 1863 r., przybrana matka sierot bezdomnych
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-007

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych 2; w tym zidentyfikowanych: 2
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w sektorze A
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Na cokole o wys. ok. 1,5 m umieszczony krzyż. Całość wykonana z piaskowca. Wokół grobu ogrodzenie - 3 słupki kamienne połączone metalowymi prętami.
11. Nazwa obiektu Mogiła Antoniego Czerwińskiego, uczestnika insurekcji 1863-1864
12. Lokalizacja sektor A cmentarza parafialnego w Ostrowcu Św.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiekt  
17. Opis obiektu

Na cokole o wys. ok. 1,5 m umieszczony krzyż. Całość wykonana z piaskowca. Wokół grobu ogrodzenie - 3 słupki kamienne połączone metalowymi prętami. Treść napisu na mogile:

ANTONI CZERWIŃSKI/ WETERAN 1863/ ŻYŁ LAT 86 ZM. 23.IV.1928 r./ Ś.P./ MARCELA Z DANISZEWSKICH/ CZERWIŃSKA/ ŻYŁA LAT 74 ZM. 17.V.1928 r./ KOCHANYM RODZICOM/ DZIECI

18. Bibliografia

relacja ustna Proboszcza Św. Michała Ks. Dziekana Tadeusza Lutkowskiego

relacja ustna Pana Kazimierza Morawskiego

załączniki z dokumentacji Urzędu Miasta Wydział Ochrony i Kształcenia Środowiska w Ostrowcu Św. (Cmentarze OKS-N 7060)

19. Rok powstania obiektu 1928 r.
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Antoni Czerwiński, lat 86, zm. 23.IV.1928 r., uczestnik insurekcji 1863-1864
Zdjęcia
 

Flaga

KARTA OBIEKTU
Nr wew. 08-03-008

Województwo Świętokrzyskie
Powiat Ostrowiecki
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1. Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Denkowska
2. Rodzaj obiektu grób_ zbiorowy_
3. Liczba pochowanych ; w tym zidentyfikowanych: 1
4. Nazwa lokalizacji Cmentarz Parafialny ul. Denkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. Rodzaj lokalizacji cmentarz parafialny
6. Dawna nazwa miejscowości  
7. Nr działki  
8. Opis lokalizacji Mogiła zlokalizowana na cmentarzu parafialnym w sektorze C
9. Opis topografii  
10. Opis obiektu Grobowiec w formie katakumby
11. Nazwa obiektu Mogiła Zygmunta Saskiego, uczestnika insurekcji 1863-1864
12. Lokalizacja sektor C cmentarza parafialnego w Ostrowcu Św.
13. Ochrona konserwatorska  
14. Właściciel działki  
15. Zarządca działki  
16. Nr obiekt  
17. Opis obiektu

Grobowiec w formie katakumby. Treść napisu:

GRÓB RODZINNY/ ZYGMUNTA SASKIEGO/ WETERANA 1863 R.

Ś.P./ MARIA/ Z LUBOWIECKICH SASKA/ ŻYŁA L. 67/ ZM. 29 GRUDNIA 1929/ PROSI O ZDROWAŚ MARIO

18. Bibliografia  
19. Rok powstania obiektu  
20. Opis powstania obiektu  
21. Autor projektu  
22. Okres historyczny Okres_ przed_ 1914_
23. Podstawy zakwalifikowania  
24. Przynależność Narodowość: polska_
25. Osoby Zygmunt Saski, uczestnik insurekcji 1863-1864
Zdjęcia
 

Flaga